https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Zbigniew Bargielski

z.bargielski@amfn.pl

Urodzony w Łomży 21.01.1937 roku, profesor tytularny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2002-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku tejże Uczelni; równolegle (2005-2014) prowadził klasę kompozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Studia kompozytorskie w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Zbigniew Bargielski rozpoczął w 1958 roku. Wcześniej, w latach 1954-1957, studiował prawo na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Kompozycję początkowo studiował pod kierunkiem Piotra Perkowskiego, a po roku u Tadeusza Szeligowskiego. Po jego śmierci studia kontynuował u Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom w 1964 roku. Dwa lata później, jako stypendysta rządu francuskiego, odbył studia uzupełniające w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger (1966/1967). Była to forma nagrody za uzyskanie w roku 1965 I miejsca w „Konkursie Młodych” Związku Kompozytorów Polskich za utwór Parades na orkiestrę (1964/1965), którym w 1969 roku Bargielski zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Po kilku latach kompozytor podjął naukę w zakresie gry na perkusji w Hochschule für Musik w Grazu (1971/1972), zaś w roku 1986 był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst w Darmstadt. W latach 1967-2002, z przerwami na okresowe pobyty w Polsce, mieszkał w Austrii (Klagenfurt, Graz, Wiedeń). Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, a także Der Österriechischer Komponisten Bund i Steirischer Tonkünstlerbund.

Dorobek kompozytorski Zbigniewa Bargielskiego obejmuje blisko 200 kompozycji, ujętych w rozmaite gatunki i formy. Większość z nich wykonano w krajach Europy, a także w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Ameryce Południowej.

Zbigniew Bargielski jest laureatem konkursów kompozytorskich, m.in.: w 1965 –  I nagroda za Parades na orkiestrę symfoniczną (1965) – Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie; w 1976 – II nagroda za Kwartet smyczkowy nr 1 „Alpejski” (1976) – Konkurs Kompozytorski im. Artura Malawskiego w Krakowie; w 1981 – ten sam Kwartet wyróżniony przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów UNESCO w Paryżu; w 1982 – III nagroda za cykl pieśni Sen mara na tenor i fortepian do słów Kazimierza Wierzyńskiego (1982) – Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego w Warszawie; w  1995 – Trigonalia na gitarę, akordeon, perkusję i orkiestrę kameralną (1994) – rekomendowane przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

Przez wiele lat Zbigniew Bargielski działał w Związku Kompozytorów Polskich, pełniąc rozmaite funkcje w Zarządzie Głównym, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, był jurorem (niejednokrotnie w funkcji przewodniczącego) Konkursów Kompozytorskich.

Odrębną dziedzinę aktywności Zbigniewa Bargielskiego stanowiła działalność publicystyczna, szczególnie intensywna w latach 1965-1978 (m.in. „Kurier Polski”, „Literatura”, „ITD.”, „Kultura”, „Ruch Muzyczny”).

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury muzycznej wielokrotnie uhonorowano Zbigniewa Bargielskiego renomowanymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” (1990) oraz Krzyżem Oficerskim „Polonia Restituta” (1995), prestiżową nagrodą „Anton-Benya-Preis” Wiedeń (2000), nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (2001), „Złotą Sową” – honorową nagrodą Federacji Kongresu Polonii w Austrii (2008), złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2011), Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2017). Wyrazem szczególnego uznania dla twórczości Z. Bargielskiego było włączenie jego kompozycji Trigonalia na gitarę, akordeon, perkusję i orkiestrę (1994) do projektu  100 na 100 (100 kompozytorów na 100-lecie Niepodległości) Muzyczne dekady wolności, zrealizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 2018 roku.

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto