https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Paweł Radziński

p.radzinski@amfn.pl

Paweł Radziński urodził się w Gnieźnie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia, a pierwszych lekcji udzielał mu ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuuje naukę w Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu. Następnie podejmuje studia w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki przy katedrze prof. D. Ojstracha, w klasie wybitnego wirtuoza V. Pikajzena. Studia kończy z wyróżnieniem. Po studiach doskonali swoje rzemiosło na kursach mistrzowskich u takich wirtuozów wiolinistyki jak: H. von Hausegger, R. Ricci, H. Szeryng. Od tego czasu artysta prowadzi ożywioną działalność koncertową, zarówno w kraju, jak i za granicą. Koncertuje m.in. w Kanadzie, Jugosławii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego. Dokonuje nagrań radiowych i telewizyjnych. Paweł Radziński bierze udział w licznych konkursach i festiwalach muzycznych tak krajowych (Lublin, Wrocław) jak i zagranicznych (Montreal, Belgrad, Paryż), zdobywając narody i wyróżnienia. W 1979 roku rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 1998 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. W chwili obecnej jako profesor zwyczajny prowadzi Katedrę Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od 1991 roku prowadzi klasę skrzypiec w Konserwatorium Szwedzkim w Jakobstad, jak również wykłada na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Vasie (Finlandia). Od 2009 Paweł Radziński prowadzi Klasę Talentów przy P.Z.S.M. im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Jest wychowawcą wielu laureatów konkursów krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 dyplomantów. W 1989 roku założył Orkiestrę Kameralną „Academia”, z którą odbywał tournée koncertowe (m.in. Niemcy, Hiszpania, Włochy). Następnie orkiestra przekształciła się w międzynarodowy zespół „Academia Baltica”, w której grają studenci z krajów europejskich (m.in. Finlandia, Szwecja, Norwegia, Estonia, Litwa, Bułgaria, Niemcy, Belgia, Polska). Orkiestra koncertuje w wielu krajach Europy ( aktualna nazwa Accademia dell’ Arco).Współpracował gościnnie z orkiestrą „Sinfonietta de Paris”, z którą odbywa regularne trasy koncertowe po Francji. Paweł Radziński propaguje z wielką pasją muzykę współczesną. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć artysty zaliczyć należy światowe prawykonania i nagrania utworów H. Kerrko Sacral view (Oulu 1999) ora Koncertu skrzypcowego P. Challina (Paryż 2000). Prowadzi regularnie kursy mistrzowskie w wielu krajach (m.in. Austria ,Finlandia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Litwa ,Szwajcaria, Włochy ,Francja, Izrael )W Polsce zapraszany jest do prowadzenia kursów mistrzowskich m.in w Żaganiu, Bałoszycach i Łańcucie. Współpracuje również ze znakomitymi wirtuozami skrzypiec – V. Pikajzenem, P. Vernikovem i I. Gitlisem
Wielokrotnie brał udział w pracach jury konkursów skrzypcowych tak polskich jak i międzynarodowych .Dwukrotnie był zaproszony przez Towarzystwo im. Johannesa Brahmsa, gdzie w muzeum kompozytora w Baden-Baden, dokonywał analizy porównawczej, dotyczącej tradycji wykonawczych twórczości skrzypcowej J. Brahmsa. Z inspiracji Paola del Bianco we Florencji i przy wsparciu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w 2004 roku podejmuje pracę badawczą nad twórczością skrzypcową P. Nardiniego i jego wpływie na rozwój włoskiej szkoły skrzypcowej. W roku 2002 zainicjował powstanie i objął kierownictwo artystyczne letniego Festiwalu „Muzyka w świetle księżyca” w zespole parkowo-pałacowym w Lubostroniu.

Jest laureatem Fundacji im. L. Kronenberga (1999),w tym samym roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej . Prezydent RP uhonorował Pawła Radzińskiego Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz w 2014″Gloria Artis”.

slot 88