https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Piotr Wajrak

p.wajrak (ad) amfn.pl

W kadencji 2020-24 Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, członek Rady Uczelni, członek Senatu, członek Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej, zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, członek Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów, członek uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Recenzent i członek komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Dyrygent

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (1995-2006) realizował codzienny repertuar tej sceny. Najmłodszy asystent w historii, któremu powierzono prowadzenie premiery na scenie głównej (Straszny dwór 1998, reż. A. Żuławski). Miał zaszczyt dyrygować podczas odsłonięcia Kwadrygi Apollina na frontonie Teatru. Z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Operą Bałtycką w Gdańsku wyjeżdżał na tournees europejskie prowadząc m. in. Czarodziejski flet, Toskę i Madamę Butterfly. W Operze Krakowskiej dyrygował Strasznym dworem, Halką, Cyganerią, Gianni Schicci, Orfeuszem i Eurydyką, Piękną Heleną.
Był dyrektorem artystycznym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie (2004-2008) i Filharmonii Lubelskiej (2017/18). Za granicą pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji, Teatro Carlo Felice w Genui podczas tournée baletu Opery Narodowej, a także Teatro de Bellas Artes w Bogocie, gdzie zrealizował premierę i serię spektakli Dziadka do orzechów P. Czajkowskiego.
Ceniony dyrygent baletowy – wielokrotnie dyrygował Jeziorem łabędzim, Dziadkiem do orzechów, Śpiącą królewną, Don Kichotem, Romeo i Julią, Świętem wiosny, Harnasiami, Grekiem Zorbą, Trzema Muszkieterami i Panem Twardowskim. W Teatrze Wielkim w Łodzi prowadził owacyjnie przyjęty balet Oniegin do muzyki symfonicznej P. Czajkowskiego oraz Straszny dwór S. Moniuszki na 60-lecie tej sceny w reż. Krystyny Jandy (spektakl uhonorowany nagrodami publiczności i krytyki Energia kultury, Złota maska). Dyrygował zespołami Opery Krakowskiej m. in. na Jubileuszowym 50. Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie-Zdroju, oraz w plenerze Zamku w Suchej Beskidzkiej i Niepołomicach. Z Sinfonią Iuventus, Chórem Polskiego Radia oraz wybitnymi solistami prowadził i zarejestrował telewizyjnie uroczystą Galę Operową na 50. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.
Nagrał audiowizualnie cykl prób i koncert dla potrzeb innowacyjnego, multimedialnego projektu edukacyjnego Muzykoteka szkolna realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny na zamówienie MKiDN i MEN. Powierzono mu współorganizację i dyrygowanie cyklem koncertów prawykonań utworów inspirowanych twórczością Witolda Lutosławskiego w ramach programu In modo di Lutosławski – promesa Ministra Kultury w związku z Rokiem Lutosławskiego.
Dyryguje w polskich operach i filharmoniach, nagrywa płyty: Bach&Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Stojowski, Twardowski, Kopczyński, Duranowski; za album O sole mio z Bogusławem Morką otrzymał złotą, a następnie platynową płytę; z muzykami Filharmonii Podkarpackiej zarejestrował po raz pierwszy w historii fonografii Uwerturę i Symfonię J. Wieniawskiego (Acte Prealable 331), z artystami Opery Nova zarejestrował Halkę wydaną w formatach DVD i BR (DUX 8331).

Artysta
Twórczo opracowuje partytury, odkrywa nieznane wartości uznanych dzieł, perfekcyjnie słyszy, diagnozuje i usuwa usterki dzieł w płaszczyznach: kompozytorskiej, edytorskiej i wykonawczej; partner dla współpracowników na scenie i estradzie, wspiera, łagodzi stres sceniczny. Dyryguje w niezwykłym stylu, z gestu wypływa muzyka, którą słyszysz. Dba o porządek i bezpieczeństwo w warstwie wykonawczej, kieruje przepływem emocji w warstwie wrażeń.

Wykładowca – Nauczyciel – Dydaktyk
Od 1992 roku pracuje z młodzieżą szkolną i akademicką. Buduje autorytet na fundamencie wiedzy, pasji i kultury osobistej. Zachęca do wnikliwej interpretacji, wskazuje skuteczne techniki warsztatowe. Stawia ambitne cele, motywuje, podejmuje innowacyjne działania we wspieraniu wszechstronnego rozwoju. Rozumie interdyscyplinarne powołanie wychowawcy i opiekuna. Umiejętnie dobiera metody pozwalające młodzieży na komplementarny wzrost kompetencji zawodowych i społecznych. Od 2008 r. współpracuje z Instytutem Skutecznego Działania w Warszawie jako trener biznesu i współautor nowatorskiego projektu pn. Budowa Zespołów Doskonałych, prowadząc zajęcia m. in. w Wyższych Szkołach Bankowych w Bydgoszczy i Toruniu.

W Bydgoszczy…
Dyrygent Opery Nova, inaugurował 14. (Pan Twardowski, chor. M. Zajączkowski), 20. (Halka, reż. N. Babińska), 21. (Księżniczka czardasza, reż. W. Adamczyk), 23. (Don Carlos, reż. W. Nurkowski), 26. (Straszny dwór, reż. N. Babińska) i 28. (Faust, reż Paweł Szkotak) Bydgoski Festiwal Operowy. Zrealizował ponadto premierę Falstaffa (reż. M. Prus). Stale dyryguje repertuarem bieżącym. Gościnnie prowadził Orkiestrę Filharmonii Pomorskiej i Capellę Bydgostiensis, często zapraszany do Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
W Akademii Muzycznej – w roku ak. 2005/6 wystawił ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Jolantę P. Czajkowskiego i Rinaldo G. Ph. Haendla.
Od 2013 roku prowadził klasę dyrygentury, w latach 2014-17 orkiestrę symfoniczną a od 2014 prowadzi zespoły operowe i zespoły orkiestrowe opera/operetka. Początkowo adiunkt, obecnie profesor.

Osiągnięcia naukowe
Ukończył PSM im. K. Lipińskiego w Lublinie z podwójnym wyróżnieniem (w zakresie przedmiotów teoretycznych i fortepianu) – 1989;
Studia dyrygenckie w klasie prof. Bogusława Madeya w Akademii Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem – praca magisterska nt. Toccaty Artura Malawskiego) – 1994;
Podyplomowe Studium Pedagogiczne (Akademia Muzyczna w Warszawie – prof. R. Zimak, prof. Z. Konaszkiewicz) – 1999;
Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – 2006;
Doktorat nadany przez Akademię Muzyczną w Krakowie (promotor kwal. II st. Rafał Jacek Delekta prof. AM; rozprawa doktorska nt. poematów symfonicznych Feliksa Nowowiejskiego) – 2007;
Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą (Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Warszawie) – 2011;
Habilitacja nadana przez Akademię Muzyczną w Gdańsku (dzieło artystyczne: S. Moniuszko: Halka) – 2015.
Profesura – 2021.

slot 88