https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Henryk Wierzchoń

h.wierzchon@amfn.pl

Profesor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Dyrygent w Operze Nova i kierownik Chóru Operowego
Dyrygent Orkiestry Symfonicznej PZSM w Bydgoszczy

Wykształcenie wyższe :
-Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna – Wydział Wychowania Muzycznego w Warszawie (1977r.)

-Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina – Wydział Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki, specjalność-dyrygentura symfoniczno-operowa (1984r.)

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje
– Od 1984 (z przerwą 1 X 1991 – 15 XII 1992) – dyrygent w Operze Nova i kierownik Chóru Operowego w Bydgoszczy

– Od 1985 r. – wykładowca, doktor (1994 r.), doktor habilitowany (2001 r.), profesor nadzwyczajny (2002 r.) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

– Od 1996 r. – dyrygent orkiestry symfonicznej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

Dorobek artystyczny i naukowy
W Operze Nova dyrygował ponad 450 spektaklami operowymi, operetkowymi i baletowymi repertuaru bieżącego w kraju i 66 za granicą.
Był kierownikiem muzycznym 2 spektakli operowych, 1 baletu i 9 koncertów.
Współpracował muzycznie przy realizacji 14 spektakli operowych.
Chór Operowy przygotował do 52 premier przedstawień operowych, 84 koncertów filharmonicznych i operowych oraz 73 zagranicznych tournee.
Jako dyrygent miał również ponad 180 koncertów z różnymi orkiestrami i zespołami wokalno-instrumentalnymi.

W Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalno-Aktorskim przygotował 21 premier oraz poprowadził 36 przedstawień operowych i operetkowych z udziałem również orkiestry akademickiej i operowej. Miał też kilka samodzielnych koncertów z orkiestrą akademicką.
Przygotował studentów do kilku koncertów muzyki oratoryjno-kantatowej.

33 razy zasiadał w jury konkursów muzycznych.

Był promotorem (1) i recenzentem (2) prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.

Członek Senatu AM , Katedry Prowadzenia Zespołów i Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, Komisji Odwoławczej i Komisji Dyscyplinarnej AM

Jest autorem kilku kompozycji fortepianowych, na skrzypce i fortepian, na perkusję, orkiestrowych i na zespoły wokalno-instrumentalne, jednego przedstawienia muzycznego dla dzieci, kilku instrumentacji i opracowań muzycznych.