https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Grzegorz Jurczyk

g.jurczyk@amfn.pl

Ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy a następnie Studia Podyplomowe w Konserwatorium w Rotterdamie w klasie perkusji Roberta van Sice. Otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki oraz Stypendium Europejskiej Fundacji „Tempus”. Jego zainteresowania sięgają od muzyki baroku do utworów XX wiecznych kompozytorów. W swoim repertuarze ma prawykonania utworów na marimbę: „ One by one for marimba solo” H. Kulenty i M. Zielińskiego „Koncert na marimbę solo”. Wielokrotnie prezentował na festiwalach utwory pisane na perkusję: Dni Kompozytorów Krakowskich, Warszawska Jesień, Festiwal Perkusyjny w Opolu, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny w Koszalinie. Od 1998 roku aktywnie włączył się do nurtu specjalizującego się w stylowym wykonawstwie muzyki XVII i XVIII wieku. Współpracuje z orkiestrami barokowymi takimi jak: Concerto Polacco Marka Toporowskiego, Il Tempo Agaty Sapiechy, Dolnośląskiej Orkiestry Barokowej, Orkiestry Lirycznej, Kapeli Jasnogórskiej i orkiestry Accademia dell’Arcadia. Z orkiestrami tymi nagrał dwanaście płyt CD i dwie płyty DVD. Brał udział w festiwalach na których prezentowana jest muzyka dawna tj. : Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy, Festiwal Muzyki Dawnej w Warszawie, Festiwal „ Gaude Mater” w Częstochowie, Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Warszawie, „ Wratislavia Cantans” we Wrocławiu. Od 1987 roku pracuje także w orkiestrach symfonicznych i operowych, są to: orkiestra Opery Bydgoskiej, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Toruńska Orkiestra Kameralna, aktualnie jest solistą w orkiestrze Opery „ Nova” w Bydgoszczy.
Od początku swojej działalności dydaktycznej związany jest z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę perkusji. Jego studenci są laureatami międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych takich jak: International Gaudeamus Interpreters Competition w Rotterdamie, Międzynarodowym Konkursie Wibrafonowym w Clermont – Ferrand, Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w Fermo ( Włochy), Konkursie na Stypendia „Yamaha Scholarship Award”, Konkursie Wibrafonowym w Opolu, Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w Warszawie. Jest zapraszany na seminaria i warsztaty perkusyjne. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów perkusyjnych.