https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Anna Nowak

anowak@amfn.pl
W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pełniła funkcje: prorektora ds. artystycznych, naukowych i współpracy z zagranicą (2005-2012), kierownika Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw (1998-2006), redaktora naczelnego Wydawnictwa AM (1994-1997, 2005-1012), Dyrektora Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych (2007-2012). Aktualnie – dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku (od 2012).
Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku (1977) i Studium Doktoranckiego przy Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1981), gdzie doktoryzowała się w 1987 dysertacją „Liryka wokalna Witolda Friemanna. Romantyk w czasie nieromantycznym” (promotor prof. dr hab. M. Tomaszewski). Kwalifikacje II stopnia w zakresie teorii muzyki uzyskała w 1998 w Akademii Muzycznej w Krakowie (rozprawa „Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku”), tytuł profesora w 2015. Od 1979 wykłada przedmioty teoretyczne w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ponadto gościnnie wykładowca uniwersytetów i konserwatoriów muzycznych w Tuluzie, Hamburgu, Lipsku, Kragujevac, Bańskiej Bystrzycy, Linz.
Pracę pedagogiczną łączy z działalnością naukową, publicystyczną, redakcyjną i organizacyjną. Jest uczestnikiem międzynarodowych konferencji muzykologicznych w kraju i za granicą. W latach 2004-2013 była kierownikiem naukowym Międzynarodowych Sympozjów „Dzieło muzyczne i jego konteksty historyczno-kulturowe”, od 2015 jest kierownikiem Międzynarodowych Konferencji „Interpretatio artis musicae” organizowanych przez Katedrę Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Główne obszary jej badań naukowych dotyczą zagadnień teorii i historii muzyki polskiej XX wieku, zwłaszcza problematyki genologicznej pieśni solowej, koncertu instrumentalnego i mazurka fortepianowego, recepcji dziedzictwa romantycznego w muzyce polskiej XX wieku, kultury muzycznej Pomorza i Kujaw. Opublikowała 5 książek: Pomorska Orkiestra Symfoniczna. Idea urzeczywistniona (Bydgoszcz 1994), Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku (Bydgoszcz 1997), Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku (Kraków 2013), Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 1974-2024. Księga Jubileuszowa (Bydgoszcz 1999), Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 1974-2024. Księga Jubileuszowa II, (współautor Michał Zieliński, Bydgoszcz 2014), kilkadziesiąt haseł w wydawnictwach encyklopedycznych polskich i zagranicznych oraz blisko 100 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2014 odznaczona brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.