https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

instr. Emilia Biskupska

e.biskupska@amfn.pl

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie mgr Anny Ujazdowskiej, który ukończyła z wyróżnieniem w 2015 roku w klasie prof. Marii Murawskiej. Na poziomie szkoły średniej była objęta programem Klasy Talentów, umożliwiającym jej indywidualny tok nauczania artystycznego. 

Następnie podjęła studia pianistyczne na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, gdzie dzielona z prof. Jerzym Sulikowskim w 2020 roku obroniła tytuł magistra sztuki. W trakcie studiów kształciła się również pod okiem dr hab. Piotra Kępińskiego oraz dr Michała Szymanowskiego. 

Obecnie jest studentką kierunku Kameralistyką Fortepianowa w klasie dr hab. Radosława Kurka na rodzimej uczelni. 

Wielokrotnie uczestniczyła w prestiżowych kursach pianistycznych, wśród których można wymienić: Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie dla Młodych Pianistów w Radziejowicach, Paderewski Piano Academy w Bydgoszczy, Międzynarodowy Kurs Pianistyczny w Katowicach oraz Międzynarodowe Forum Pianistyczne Bieszczady bez granic w Sanoku. W ich trakcie miała okazję pracować z tak znamienitymi profesorami i pianistami jak: Andrzej Jasiński, Wojciech Świtała, Dina Yoffe, Philippe Giusiano, Norma Fischer, Carlo Palese, Nikolai Demidenko, Akiko Ebi, Tamás Ungár, Andrey Shibko czy Lukas Geniušas. 

Wśród jej największych osiągnięć pianistycznych znajdują się: I miejsce na XX Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Wykonawców Anemos w Rzymie, III miejsce na XVIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, II miejsce na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Piano Talents w Mediolanie oraz Nagroda Specjalna przyznana przez Orkiestrę Antonio Vivaldi na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Beethoven Prize w Sondrio. 

Została również nagrodzona na konkursach kameralnych: II miejscem w kategorii „Duet Instrumentalny” na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Mirona Poliyakina w Czerkasach na Ukrainie oraz III miejscem w kategorii „Zespół Kameralny” na I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Moskwie.

Jest zdobywczynią Lauru Rubinsteina przyznawanego za osiągnięcia artystyczne. Wielokrotnie otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz JM Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

Od 2018 roku jest związana z Katedrą Instrumentów Smyczkowych i Gitary Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie akompaniuje w klasie skrzypiec. Na tym polu otrzymała również nagrodę za wyróżniający akompaniament na Ogólnopolskim Konkursie dla Skrzypków, Altowiolistów i Wiolonczelistów w ramach Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. 

Jest również członkiem kadry pedagogicznej Mistrzowskich i Dziecięcych Kursów Muzycznych organizowanych przez Impresariat Muzyczny Jan Romanowski.