ad. dr Marcin Simela

Marcin Simela – ukończył muzykologię (2007, dyplom z wyróżnieniem) i prawo (2010, dyplom z wyróżnieniem) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach studiów muzykologicznych zrealizował specjalizację w zakresie gry na organach pod kierunkiem dra Jarosława Wróblewskiego i dra Adama Załęskiego. Studia kontynuował w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie ukończył teorię muzyki (2011, dyplom z wyróżnieniem) oraz organy (2011) w klasie prof. dra hab. Piotra Grajtera i dra hab. Radosława Marca prof. AM. Czterokrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Organowym Młodych w Sejnach, a także uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wirtuozów organów. Koncertował w kilku miastach w Polsce, był m.in. uczestnikiem XV Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów w Bydgoszczy.
Zdobył I Nagrodę oraz Nagrodę Władz Miasta na konkursie organowym w Ružomberoku (2004, Słowacja). Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2006/07) oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów (2011).
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół polskiej muzyki organowej XIX i XX wieku oraz nurtu neoklasycznego w muzyce polskiej. Jest autorem kilku haseł w Encyklopedii Katolickiej oraz artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Krakowie, w specjalności teoria muzyki, na podstawie rozprawy Symfonie organowe Feliksa Nowowiejskiego. Między datum a nuvum, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Nowak. Obok pracy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.