https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Hanna Kulenty

h.kulenty@amfn.pl

Hanna Kulenty (ur. 18 marca 1961 w Białymstoku); polska kompozytorka.

Edukacja muzyczna
W latach 1980-86 studiowała kompozycję pod kierunkiem Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1986-88 kontynuowała studia kompozytorskie u Louisa Andriessena w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich organizowanych przez PTMW oraz w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.

Główne działania
Od 1989 r. pracuje jako wolny kompozytor, realizując liczne zamówienia i korzystając ze stypendiów twórczych. Daje również wykłady w różnych instytucjach muzycznych, konserwatoriach i na kursach. W 1990 r. przez rok była guest composer Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w Berlinie. W 1998 r. została zaproszona jako gościnny wykładowca na trzy uniwersytety w Los Angeles. W latach 1999/2000 pełniła funkcję composer-in-residence przy Het Gelders Orkest w Holandii. W listopadzie 2000 r. Radio Niemieckie w Kolonii zorganizowało jej koncert monograficzny (wydany na CD “Arcs & Circles”). W 2004 r. była wykładowcą podczas festiwalu Other Minds 10 w San Francisco.

Brała udział w pracach jury podczas Münchener Biennale w 1995 r., Gaudeamus Music Week 2002 w Amsterdamie oraz IX Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego w Warszawie w 2004 r. Została również zaproszona do jury VI edycji International New Chamber Opera Competition “Orpheus-Luciano Berio 2003-04” w Spoleto.

Nagrody
W 1985 r. otrzymała II nagrodę na Europejskim Konkursie Młodych Kompozytorów w Holandii za utwór Ad unum, a w 1987 r. Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego (II klasy). Tego samego roku zdobyła II nagrodę na Konkursie Koła Młodych zkp za Ride. Jest także laureatką nagród konkursów kompozytorskich organizowanych przez Oddział Warszawski zkp – za Quinto (I nagroda, 1986), Breathe (I nagroda, 1987), Cannon (III nagroda, 1988) oraz aaa Tre (II nagroda, 1989).

W 2003 r. uzyskała pierwszą lokatę na 50. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO za Koncert na trąbkę i orkiestrę, oraz Medal Mozartowski Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO.

slot 88