dr hab. Violetta Przech, profesor uczelni

Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Doktoryzowała się w 2001 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki), od 2015 dr hab. sztuki (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, 2015). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2005-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, od 2012 – prodziekana. od 2012 pełni również funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce muzyki XX i XXI wieku (zwłaszcza polskiej). Systematycznie prezentuje wyniki swoich badań podczas konferencji naukowych w kraju i za granicą (m.in.: Symferopol 2013, Odessa 2013, Brno 2011, Oxford 2009, Tuluza 2008). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów), w tym monografii: Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki (2004), Katalogu tematycznego utworów Ryszarda Kwiatkowskiego (2005), współautorką Katalogu tematycznego utworów Zbigniewa Bargielskiego (2012); obecnie pracuje nad monografią twórczości Zbigniewa Bargielskiego. Pracę naukową łączy z dydaktyką, prowadząc zajęcia z: analizy dzieła muzycznego, muzyki polskiej XX i XXI wieku, metodologię pracy naukowej, seminaria magisterskie i licencjackie. Pod jej kierunkiem powstało kilkanaście prac licencjackich i magisterskich.