prof. dr hab. Violetta Przech

Dr hab. sztuki (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, 2015). Doktoryzowała się w 2001 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki). Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w której pracuje na stanowisku profesora uczelni od 2011. W latach 2005-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, w latach 2012-2020  – prodziekana tegoż Wydziału. Ponadto, od 2012 roku, pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2009 jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, w tym członkiem zarządu krajowego (wybór na 4 kadencje w latach 2016-2021), członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej (od 2015), jurorem Konkursu o Nagrodę ks. Prof. Hieronima Feichta (wybór na kadencję 2019-2021) oraz członkiem Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przy prezydencie Miasta Bydgoszczy (kadencja 2019-2023). Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce polskiej muzyki XX i XXI wieku, zagadnieniach formy muzycznej i analizy muzycznej. Uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in.: Lwów 2019, Odessa 2019, 2018, 2013, Symferopol 2013, Brno 2011, Oxford 2009, Tuluza 2008). Jest autorką publikacji, w tym kilkudziesięciu artykułów oraz monografii Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki (2004), Katalogu tematycznego utworów Ryszarda Kwiatkowskiego (2005), współautorką Katalogu tematycznego utworów Zbigniewa Bargielskiego (2012); pracuje nad monografią W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło. Pracę naukową łączy z działalnością dydaktyczną i recenzencką [w latach 2015-2020 przygotowała łącznie 13 recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora (6) i doktora habilitowanego (7) oraz 72 recenzje wydawnicze], pełni funkcję promotora w przewodzie doktorskim. W roku 2014 uhonorowana została Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy „za twórcze działania na rzecz rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz działalność badawczą”.