https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Violetta Przech

v.przech@amfn.pl

Violetta Przech, prof. dr hab. (teoretyk muzyki, muzykolog). Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem). Doktoryzowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki), habilitację uzyskała na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od roku 2021 jest profesorem tytularnym. W latach 2005-2012 pełniła funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w latach 2012-2020 – prodziekana tegoż Wydziału. Równolegle od 2012 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ponadto jest członkiem zarządu krajowego Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, jurorem Konkursu o Nagrodę ks. Prof. Hieronima Feichta, członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej, członkiem Kapituły Międzynarodowego Konkursu “Muzyczne Orły” oraz Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy, a w roku 2022 powołana została przez Ministra Edukacji i Nauki do pełnienia funkcji eksperta Komisji Ewaluacji.
W obszarze jej zainteresowań naukowych pozostaje muzyka XX i XXI wieku, zwłaszcza polska, a także zagadnienia formy muzycznej i analizy muzycznej. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Zapraszana jest przez uczelnie do wygłaszania monograficznych wykładów gościnnych. Materialnym śladem jej aktywności naukowej są publikacje w języku polskim i angielskim (wydane również za granicą), w tym kilkadziesiąt artykułów oraz dwie obszerne monografie: W labiryncie wyobraźni. Zbigniew Bargielski – twórca i dzieło (Musica Iagellonica i Wyd. AMFN 2022), Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki (Wyd. BTN i Wyd. AMFN 2004), a także: Katalog tematyczny utworów Ryszarda Kwiatkowskiego (Wyd. AMFN 2005), Katalog tematyczny utworów Zbigniewa Bargielskiego (współautorstwo, Wyd. AMFN 2012).
Pracę naukową łączy z działalnością dydaktyczną i recenzencką (recenzje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz recenzje wydawnicze). W roku 2014 uhonorowana została Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy „za twórcze działania na rzecz rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz działalność badawczą”, a w roku 2021 oraz 2022 nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy.