https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Witold Osiński

w.osinski@amfn.pl

Reżyser dźwięku; nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku akademickim 2006/07 prowadził również zajęcia na kierunku Jazz i muzyka estradowa w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ze studentami studiów niestacjonarnych. Od listopada 2000 r. prodziekan, a od września 2005 r. dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku AMFC w Warszawie. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1982) oraz reżyserię dźwięku w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1988). Po uzyskaniu w 1989 r. dyplomu magistra sztuki na Wydziale Reżyserii Dźwięku AMFC podjął pracę na uczelni jako asystent w klasie prof. Krystyny Diakon, kontynuatorki myśli estetycznej prof. Antoniego Karużasa, współzałożyciela Wydziału Reżyserii Dźwięku i twórcy polskiej szkoły fonograficznej. Przez szereg lat prowadził współpracę z różnymi teatrami w Warszawie oraz prywatnymi studiami nagraniowymi. Od 2000 r. stale współpracuje z Teatrem Muzycznym ROMA, gdzie reżyserował i realizował dźwięk w spektaklach: Miss Saigon, Grease, Musicale, ach te musicale, Cohen, Koty, Taniec wampirów, Akademia Pana Kleksa, Upiór w operze.