https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Renata Marzec

ren.marzec@amfn.pl

Profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest absolwentką tej uczelni. Studia ukończyła w 1990 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą uczelnią, w której prowadzi klasę wiolonczeli, zespoły kameralne oraz autorskie wykłady związane z problematyką metodyki nauczania gry na instrumencie.
W wyniku akademickiej pracy dydaktycznej dochowała się grona kilkudziesięciu absolwentów, obecnie koncertujących wiolonczelistów oraz pedagogów pracujących w szkołach muzycznych w całej Polsce i za granicą.
Jej studenci z sukcesami brali udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach instrumentalnych: Ewa Witczak- I Wyróżnienie na Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie, Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Barletta (Włochy), Joanna Laskowska – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Radziejowicach.
Działalność koncertowa obejmuje kilkuletnią współpracę z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis (lata 1993-1996) oraz regularne recitale solowe w kraju i za granicą. Swoje zainteresowania kameralistyką zainicjowała stworzeniem tria fortepianowego z Katarzyną Cąbrowską i Magdaleną Swatowską. Repertuar kameralny poszerzała w trio barokowym z Urszulą Bartkiewicz i Andrzejem Łęgowskim. W koncertowej współpracy kameralnej może wymienić szereg znamienitych instrumentalistów: Dimitra Sitkowieckiego, Jadwigę Kaliszewską, Lecha Bałabana, Marcina Sikorskiego, Bolesława Siarkiewicza, Piotra Reicherta. Swoją działalność artystyczną poszerzała o muzykę jazzową, koncertując m.in. z Januszem Stroblem, Włodzimierzem Nahornym, Mariuszem Bogdanowiczem.

Renata Marzec w swoim repertuarze posiada arcydzieła kameralnej literatury wiolonczelowej. Należą do nich sonaty m.in. J. Brahmsa, D. Szostakowicza, L. van Beethovena. C. Debussy’ego, C. Francka, G. Cassado, P. Hindemitha, tria fortepianowe J.Haydna, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, J. Brahmsa, A. Borodina, S. Rachmaninowa, D. Szostakowicza, G. Faure, A. Panufnika, oraz Kwartety fortepianowe J.Brahmsa, G.Faure, Kwintety fortepianowe J. Brahmas i D. Szostakowicza.
W swoim dorobku posiada prawykonania dzieł XX wieku napisane na wiolonczelę solo. Do repertuaru koncertowego dołącza również niezwykłe arcydzieła muzyki fortepianowej i skrzypcowej ( I. Albeniz, E. Ysaye) we własnych transkrypcjach na wiolonczelę solo.

Od kilku lat koncertuje również z mężem organistą, prof. dr. hab. Radosławem Marcem współtworząc duet Cellorganic. Repertuar tego duetu przy olbrzymim aplauzie publiczności, propaguje na festiwalach muzycznych oryginalne dzieła tworzone na ten skład, autorstwa takich mistrzów IX I XX wieku jak F.Liszt. J.Jongen, M.Dupre oraz twórczość kompozytorów dawnych epok jak J.S.Bach, A.Vivaldi, A.Scarlatti. Duet prezentuje również własne opracowania arcydzieł np. C.Saint-Saensa, G Rossiniego.
Aktywność koncertowa Renaty Marzec obejmuje Międzynarodowe Festiwale Muzyczne organizowane na terenie całego Polski oraz Europy. Wymienić należy m.in. Reggio Emilia(Włochy), Antibes (Francja), Bydgoszcz, Warszawę, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Świnoujście, Międzyzdroje, Pasym, Kraków, Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Skawinę, Nowy Targ, Oleśnicę, Szczecin, Międzyzdroje i wiele innych ośrodków kulturalnych.

Od 1994 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu. Rezultatem tej pracy są nagrody i wyróżnienia uczniów na regionalnych i ogólnopolskich przesłuchaniach wiolonczelowych i kameralnych.
Swoją pracę dydaktyczną poszerza o regularne konsultacje, kursy, wykłady w akademiach muzycznych, szkołach muzycznych I i II stopnia m.in. w Krakowie, Toruniu, Inowrocławiu, Mławie, Radziejowie, Włocławku, Solcu Kujawskim. Wielokrotnie prowadziła wykłady i lekcje mistrzowskie w ramach Letnich Kursów Muzycznych w Mławie i Bałoszycach.

Za swoją działalność artystyczno-dydaktyczną otrzymała szereg nagród indywidualnych Rektora Akademii Muzycznej, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II st , Wojewody Kujawsko –Pomorskiego oraz Prezydenta RP za zasługi dla polskiej kultury. Renata Marzec uczestniczy wielokrotnie w pracach Jury podczas przesłuchań i konkursów wiolonczelowych, gitarowych i zespołów kameralnych.

Prowadzi społeczną działalność na rzecz Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte”. Jako solistka koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną działającą przy ITM „Pro Arte”.

W latach 1999-2002 pełniła funkcję prodziekana, następnie dziekana (2002-2008), w latach 2008-2012 prodziekana. Tworzyła i opracowywała wielokrotnie programy kształcenia na studia stacjonarne I i II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2008-2012, jako Kierownik Studiów Doktoranckich tworzyła system kształcenia doktorantów. Była i jest inicjatorem i organizatorem wielu sympozjów artystyczno-naukowych. Od września 2012 r ponownie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto