https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

m.wilkiewicz@amfn.pl

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny (1995). Jest Laureatką I nagrody I Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych AM w Bydgoszczy (1995).
W 2005 roku uzyskała stopień doktora a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. W latach 2005-2008 oraz 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W tym czasie współpracowała także z prof. J.Staneckim i Chórem Kameralnym AM w Bydgoszczy z którym w 2006 r. podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 2006 uzyskała Grand Prix – Nagrodę Główną oraz Nagrodę dla „Dyrygenta najlepszego chóru Turnieju”.
Zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi przedmiot dyrygowanie, czytanie partytur, praktyki chóralne, seminarium pracy naukowej. Od 2016 roku Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.
W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 była dyrygentem Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Męskiego „Hasło” w Bydgoszczy. W roku 1995 utworzyła Żeński Chór Kameralny parafii M.B.Ostrobramskiej w Bydgoszczy który prowadziła do roku 2010. W latach 1996 – 1998 była dyrygentem chóru chłopięco-męskiego działającego przy parafii Św. Wawrzyńca w Nakle n/ Notecią. W tym samym mieście współpracowała również w latach 2004-2005 z chórem mieszanym „Soli Deo”.
Jest założycielem i dyrygentem Chóru PRIMO ZSO nr 1 w Bydgoszczy który prowadzi od 1996 r. Z tym szkolnym zespołem, koncertowała w kraju i za granicą, uczestniczyła w konkursach ogólnopolskich uzyskując m.in. Grand Prix podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Chórów O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni (2017) Grand Prix podczas I Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego MUSICA IN URBE w Bydgoszczy ( 2018) pięciokrotnie „Złoty Kamerton” (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) oraz szereg nagród dodatkowych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy a takżę wielokrotnie I miejsca, Złote i Srebrne Dyplomy w konkursach międzynarodowych m.in.: Belgii, Czechach, Szwajcarii, Finlandii, we Włoszech oraz Hiszpanii.
Od 2014r. jest dyrygentem chórów PSM I i II stopnia w Inowrocławiu a od 2015r. Chóru Kameralnego PRO ARTE w Inowrocławiu.
Pomimo stałej aktywności jako chórmistrz jest także recenzentem w przewodach doktorskich, jurorem podczas konkursów chóralnych i wokalnych, kierownikiem ogólnopolskich konferencji naukowych. Współpracuje też z innymi zespołami chóralnymi prowadząc wykłady i warsztaty chóralne. Jest autorem kilku publikacji o tematyce muzycznej, m.in.: „Repertuar chóralny i jego zastosowanie w procesie nauczania przedmiotu dyrygowanie” wyd. przez Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2009), „30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” wyd. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2015).
W 2003 roku została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Kilkakrotnie otrzymywała Indywidualną Nagrodę Rektora – III stopnia ( 2005, 2006, 2008, 2012) oraz II stopnia ( 2011). Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy: w 2010 roku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a w 2013 za wkład w artystyczny rozwój Miasta. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. W konkursach chóralnych otrzymywała także Nagrodę dla najlepszego dyrygenta ( 2006, 2017, 2018)