https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Lech Bałaban

l.balaban@amfn.pl

Ukończył klasę skrzypiec i altówki w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest laureatem nagrody specjalnej IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Skrzypków w Lublinie (1980); zdobywcą wyróżnienia na IV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Z. Jahnkego w Poznaniu (1984) oraz laureatem I nagrody V Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. J. Rakowskiego w Poznaniu (1993). Był także członkiem polskiej ekipy IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1986).
Od roku 1988 jest członkiem Orkiestry Kameralnej „Amadeus” Polskiego Radia w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Jako solista koncertował w wielu miastach Polski oraz w Danii, Słowacji, Niemczech, Austrii, Francji oraz w byłym ZSRR. Z Orkiestrą Kameralną „Amadeus” nagrał koncerty altówkowe J.Ch. Bacha, G.F. Haendla, K. Pendereckiego oraz Symfonię koncerującą W.A. Mozarta (wspólnie z Jarosławem Żołnierczykiem). Na prestiżowych Festiwalach „Bravo Maestro” występował m.in. z Wandą Wiłkomirską, Ewą Pobłocką, Wadimem Brodskim, K.A. Kulką, Krzysztofem Jakowiczem, Kubą Jakowiczem, Waldemarem Malickim, Tomaszem Strahlem. Jest członkiem kwartetu smyczkowego „Wieniawski Kwartet”. Koncertował również z Piotrem Pławnerem.
Prowadzi działalność dydaktyczną, od 1.10.2012 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz pedagog w poznańskiej Szkole Talentów, w której wychował kilku laureatów konkursów muzycznych.

slot 88