https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Katarzyna Rajs

k.rajs@amfn.pl

Studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ukończyła w klasie fortepianu prof. K. Popowej-Zydroń, studia podyplomowe odbyła pod kierunkiem prof. J. Sulikowskiego. Jest laureatką wielu festiwali i konkursów muzycznych, m.in. Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Gdańsku, III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Magina w Paryżu, XI Międzynarodowego Konkursu Kontrabasowego w Czechach jako najlepsza kameralistka. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła również w kursach pianistycznych, prowadzonych m. in. przez: T. Szebanową, E. Pobłocką, V. Banfielda.
W 2004 r. obroniła doktorat, którego promotorem była prof. K. Popowa-Zydroń. W 2011 r. nagrała komplet mazurków fortepianowych Romana Maciejewskiego oraz wydała publikację naukową: „Chopinowski idiom mazurkowy w fortepianowych mazurkach R. Maciejewskiego. Wybrane aspekty poetyki muzycznej” (ISBN 978-83-61262-80-0). Realizując plany naukowe, odnosiła sukcesy na niwie pedagogicznej – jej studenci zdobywali laury na konkursach krajowych ( Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina – 2011 i 2015 r.) i zagranicznych ( Vietri sul Mare – 2010 r., Cantu – 2014 r.), brali również udział w znaczących festiwalach pianistycznych. Jej student – Rafał Błaszczyk- znalazł się w składzie polskiej ekipy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w 2015 r. W 2010 r. – Roku Chopinowskim – otrzymała Medal za zasługi na polu krzewienia kultury przyznany przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W 2013 r. uzyskała tytułu doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz Nagrodę Rektorską II st. Wielokrotnie była zapraszana do prac jury konkursów pianistycznych.
Od wielu lat Katarzyna Rajs pełni w macierzystej uczelni rozmaite funkcje: jest wydziałowym koordynatorem komisji rekrutacyjnej, członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw studenckich, ostatnio wybrano ją przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej. Bardzo często zasiada również w komisjach doktorskich i habilitacyjnych. Plany naukowe związała obecnie z odkrywaniem i kultywowaniem polskiego dziedzictwa muzycznego – nawiązała współpracę z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym, studiem nagraniowym CD Accord, aby przywrócić światu transkrypcje fortepianowe Romana Maciejewskiego. Obecnie pracuje w bydgoskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora.
Kontakt : k.rajs@wp.pl

slot 88