Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

prof. dr hab. Katarzyna Rajs

Studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy ukończyła w klasie fortepianu prof. K. Popowej-Zydroń, studia podyplomowe odbyła pod kierunkiem prof. J. Sulikowskiego. Jest laureatką wielu festiwali i konkursów muzycznych, m.in. Festiwalu Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Gdańsku, III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Magina w Paryżu, XI Międzynarodowego Konkursu Kontrabasowego w Czechach jako najlepsza kameralistka. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła również w kursach pianistycznych, prowadzonych m. in. przez: T. Szebanową, E. Pobłocką, V. Banfielda.
W 2004 r. obroniła doktorat, którego promotorem była prof. K. Popowa-Zydroń. W 2011 r. nagrała komplet mazurków fortepianowych Romana Maciejewskiego oraz wydała publikację naukową: „Chopinowski idiom mazurkowy w fortepianowych mazurkach R. Maciejewskiego. Wybrane aspekty poetyki muzycznej” (ISBN 978-83-61262-80-0). Realizując plany naukowe, odnosiła sukcesy na niwie pedagogicznej – jej studenci zdobywali laury na konkursach krajowych ( Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina – 2011 i 2015 r.) i zagranicznych ( Vietri sul Mare – 2010 r., Cantu – 2014 r.), brali również udział w znaczących festiwalach pianistycznych. Jej student – Rafał Błaszczyk- znalazł się w składzie polskiej ekipy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w 2015 r. W 2010 r. – Roku Chopinowskim – otrzymała Medal za zasługi na polu krzewienia kultury przyznany przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W 2013 r. uzyskała tytułu doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz Nagrodę Rektorską II st. Wielokrotnie była zapraszana do prac jury konkursów pianistycznych.
Od wielu lat Katarzyna Rajs pełni w macierzystej uczelni rozmaite funkcje: jest wydziałowym koordynatorem komisji rekrutacyjnej, członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw studenckich, ostatnio wybrano ją przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej. Bardzo często zasiada również w komisjach doktorskich i habilitacyjnych. Plany naukowe związała obecnie z odkrywaniem i kultywowaniem polskiego dziedzictwa muzycznego – nawiązała współpracę z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym, studiem nagraniowym CD Accord, aby przywrócić światu transkrypcje fortepianowe Romana Maciejewskiego. Obecnie pracuje w bydgoskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora.
Kontakt : k.rajs@wp.pl