https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Katarzyna Bąkowska, profesor uczelni

k.bakowska@amfn.pl

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Henryka Keszkowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w tejże uczelni, prowadząc klasę skrzypiec. Jest również pedagogiem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. F. Chopina w Warszawie oraz wykładowcą mistrzowskich kursów muzycznych (m.in. w Radziejowicach). Zasiada w jury konkursów skrzypcowych. Skrzypaczka doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana School of Music (Bloomington, USA) u Henryka Kowalskiego i Franco Gulli. W 2012 zakończyła trzyletni staż artystyczny w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej kierowanej przez prof. Maję Nosowską w UMFC w Warszawie. Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów, m.in. Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, FAME Festival & School oraz Fundacji Konserwatorium w Lozannie i Nicei. Zdobyła I Nagrodę w kategorii Instrumenty Smyczkowe, Grand Prix w kategorii Kameralistyka oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora (Duetto Lirico A. Kurylewicza wraz z pianistką Ewą Skardowską) podczas I Międzynarodowego Konkursu dla Pedagogów (Warszawa, 2013). Jest finalistką konkursu T. Wrońskiego na skrzypce solo (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach, m.in. podczas Festiwalu Mozartowskiego we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich, Filharmonii Opolskiej, Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Musica Sacra w Sopocie, Summer Festival w Bloomington, Fame Festiwal w Lawrencaville. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji w Polsce, Francji, Szwajcarii i USA, pracując obok wyżej wymienionych z Janem Staniendą, Ericiem Friedmanem, Gerardem Pouletem, Dong-Suk Kangiem, Pierre Amoyalem. W działalności skrzypaczki szczególne miejsce zajmują recitale kameralne: od baroku do muzyki współczesnej. Szczególnie bliska jest jej twórczość kompozytorów polskich: Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego (nagranie Sonaty a-moll). Artystka koncertowała m.in. w Chicago (Nord Shores Center for Performing Arts) oraz na zaproszenie H. Kowalskiego w Bloomington (duety na skrzypce i wiolonczelę Koday’a i Ravela, polski barok: Jarzębski, Zieleński i Żelechowski). Wszechstronności jej zainteresowań dopełnia wykonawstwo muzyki dawnej (m.in. z Urszulą Bartkiewicz, Anną Sawicką, Dorotą Zimną i Antonem Birulą).

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto