https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

ad. dr Dominik Sierzputowski

d.sierzputowski@amfn.pl

mjr dr Dominik Sierzputowski – w 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Macieja Witkiewicza. W 2008 roku został absolwentem Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademii Muzycznej w  Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dr. hab. Rafała Jacka Delekty. Ponadto, w 2017 roku ukończył studia Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 2005 – 2007 pełnił obowiązki kapelmistrza w Orkiestrze Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, następnie do 2010 roku w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych w Warszawie. Od roku 2011 do 2015 był kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Toruniu. Obecnie jest kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

slot 88