https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

b.m.krzyzanowska@amfn.pl

Teoretyk muzyki, muzykolog, dr nauk humanistycznych (2015, Katedra Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), dr hab. sztuki (2023, Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego). Od 2001 związana jest z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie czynnie uczestniczy w różnorodnych projektach badawczych oraz prowadzi działającą przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki. Jej zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół kultury muzycznej XX i XXI wieku, w szczególności twórczości Zygmunta Mycielskiego oraz działalności Marii Modrakowskiej. Jest uczestniczką i organizatorką ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.
Autorka książki Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Bydgoszcz 2021, nagrodzona statuetką Muzyczny Orzeł na II Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” w 2022), e-publikacji zrealizowanej w ramach grantu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy” Maria Modrakowska a działalność Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu w świetle nieznanych felietonów „Zdjęcia amatorskie z Paryża” (dostęp: https://openmusicreview.art/publikacje/zdjecia-amatorskie-z-paryza), opracowania działu „kompozytor” monograficznego portalu mycielski.polmic.pl, kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą oraz bookletów do płyt CD, DVD i Blu-ray.
W latach 2001–2015 współpracowała z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy jako wykładowca i juror szeregu imprez (Paideia, Eureka, Wszechnica); od roku 2011 jest jurorem Konkursów Wiedzy Muzycznej organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. W 2017 współtworzyła projekt e-learningowy w ramach programu Fundusze Europejskie Wiedza-Edukacja-Rozwój. Współpracuje z Wydawnictwem Sagittaria, Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Operą Nova w Bydgoszczy.

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto