ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Teoretyk muzyki, muzykolog. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymała na podstawie rozprawy Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Katedra Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015). Od 2001 związana jest z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie czynnie uczestniczy w różnorodnych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół kultury muzycznej XX i XXI wieku, w szczególności twórczości Zygmunta Mycielskiego. Regularnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
W latach 2001–2015 współpracowała z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy jako wykładowca i juror szeregu imprez (Paideia, Eureka, Wszechnica); od roku 2011 jest jurorem Konkursów Wiedzy Muzycznej organizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. W 2017 współtworzyła projekt e-learningowy w ramach programu Fundusze Europejskie Wiedza-Edukacja-Rozwój.