https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Tomira Rogala, profesor uczelni

t.rogala@amfn.pl

Urodziła się w Olsztynie. Ukończyła studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w klasie Haliny Jastrzębskiej, w specjalności reżyseria muzyczna. Po studiach odbywała praktyki w zakresie nagrań muzycznych w niemieckiej firmie fonograficznej MDG (Detmold), oraz w Westdeutsche Rundfunk w Kolonii. W latach 1986–1991 pracowała w Polskich Nagraniach, w dziale kontroli jakości nagrań.
Od 1980 roku pracuje w Katedrze Akustyki Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku UMFC, początkowo na stanowisku technicznym, później jako asystent stażysta, asystent naukowo-dydaktyczny, starszy specjalista, adiunkt. W latach 1997–2005 współpracowała z zespołem Uczelnianego Ośrodka Informatycznego. W 2009 roku, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC obroniła pracę doktorską Siła wysokości dźwięków muzycznych.
Zainteresowania naukowe Tomiry Rogala obejmują zagadnienia związane z reżyserią dźwięku, akustyką muzyczną oraz psychoakustyką, w tym oceny jakości dźwięku instrumentów muzycznych, podstawy percepcji dźwięków muzyki – zwłaszcza związków między fizycznymi cechami dźwięku a wrażeniem ich wysokości i barwy, zdolności i umiejętności słuchowe wymagane przy ocenie dźwięków muzycznych. Tej problematyce poświęcone są jej publikacje. Od początku pracy w KAM zajmuje się także dydaktyką, prowadząc zajęcia z przedmiotu Solfeż barwy. Od 2007 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia z tego przedmiotu również na kierunku Reżyseria Muzyczna w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.