https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Stanisław Miłek, profesor uczelni

s.milek@amfn.pl

Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Instrumentalnym w klasie akordeonu prof. Jerzego Kaszuby (dyplom z wyróżnieniem, 2003) oraz Podyplomowe Studium Instrumentalistyki w macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Jerzego Jurka (2005). Wielokrotnie uczestniczył  w kursach interpretacji muzycznej doskonaląc umiejętności pod kierunkiem

m.in.: Włodzimierza  Lecha Puchnowskiego, Fridricha Lipsa, Mogensa Ellegaarda, Alfreda Melichara, Jürgena Ganzera, Mie Miki, Wiaczesława Siemionowa. Był stypendystą Ministra Kultury (2002) oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2002). Jest laureatem konkursów wykonawczych, m.in. XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego (Bydgoszcz, 2001) oraz Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Castelfidardo (2002). Dokonał prawykonań utworów na akordeon solo i z udziałem akordeonu młodych polskich kompozytorów: Marcina Gumieli, Sławomira Opalińskiego, Piotra A. Komorowskiego, Łukasza Godyli.

W 2013 roku ukończył Studia Doktoranckie w macierzystej uczelni uzyskując stopień doktora sztuk muzycznych. Pracuje na Wydziale Instrumentalnym na stanowisku adiunkta.