dr hab. Magdalena Swatowska, profesor uczelni

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej rozwijała swoje zainteresowania kameralistyką. Z pasją uprawia właśnie ten rodzaj muzyki koncertując w kraju i poza jego granicami (Niemcy, Włochy). W swoim repertuarze posiada wiele znaczących dzieł muzyki kameralnej, od baroku po współczesność. Jako pianista – akompaniator była wielokrotnie wyróżniana na ogólnopolskich konkursach instrumentalnych (Akademicki Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach 2003 i 2012; Konkurs dla Instrumentów Dętych Miniatura 2003).W roku 2012 z fagocistą Grzegorzem Dąbrowskim nagrała płytę z sonatami C. Saint-Saënsa, Ch. Koechlina i P. Hindemitha. W bydgoskiej Akademii Muzycznej pracuje od roku 1989, obecnie na stanowisku adiunkta. Prowadzi z pianistami zajęcia z zakresu nauki akompaniamentu oraz zespoły kameralne. W roku 2005 uzyskała doktorat sztuk muzycznych. Za swoją działalność artystyczno – dydaktyczną otrzymała dwukrotnie Indywidualną Nagrodę Rektora II st. (2003, 2006). Od września 2012 r. objęła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Magdalena Swatowska prowadzi także klasę fortepianu w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada jako juror w konkursach pianistycznych i kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I i II st.