https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Magdalena Swatowska, profesor uczelni

m.swatowska@amfn.pl

Magdalena Swatowska – pianistka, kameralistka, absolwentka Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia pianistyczne ukończyła w klasie prof. Wiesławy Skrzypek-Ronowskiej. Była dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Łańcucie, gdzie pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej rozwijała swoje zainteresowania kameralistyką.
Koncertuje w kraju i poza jego granicami (Francja, Niemcy, Włochy). Jej szeroki repertuar obejmuje dzieła muzyki kameralnej od baroku po współczesność. Współpracowała z wieloma znakomitymi instrumentalistami, m.in.: Agatą Jarecką, Renatą Marzec, Grzegorzem Dąbrowskim, Pawłem Radzińskim, Krzysztofem Wroniszewskim. Wielokrotnie uczestniczyła w konkursach i festiwalach muzycznych uzyskując na nich liczne wyróżnienia dla pianisty-kameralisty. Była akompaniatorem kursów mistrzowskich prowadzonych przez takie osobistości świata muzycznego jak Wiktor Pikajzen, Dudu Carmel, Florent Heau czy Matthias Racz, a także partnerowała im na scenie. W swoim dorobku posiada nagrania płytowe XX-wiecznej literatury kameralnej wydane przez wytwórnie Megavox i Soliton.
Magdalena Swatowska w roku 2016 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jest pracownikiem Katedry Kameralistyki Fortepianowej w bydgoskiej Akademii Muzycznej, obecnie na stanowisku profesora. Prowadzi klasę fortepianu w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Zasiada w Jury konkursów pianistycznych i kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz przesłuchań z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej. Jej szeroka działalność dydaktyczna obejmuje konsultacje metodyczne dla nauczycieli fortepianu, a także warsztaty dla młodych adeptów sztuki pianistycznej. Jest wykładowcą Letnich Kursów Muzycznych w Radziejowie.
W latach 2012-2016 sprawowała w macierzystej uczelni funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Za swoją działalność artystyczno-dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana.