ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski, profesor uczelni

ks. Kazimierz Dąbrowski – Salezjanin. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/Wartą, gdzie w 1990 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1996 roku ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, a następnie Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Od 1996 roku pełni funkcję wicedyrektora Salezjańskich Szkół Muzycznych im. ks. A. Chlondowskiego w Lutomiersku, w których prowadzi zajęcia z zakresu wykonawstwa muzyki kościelnej oraz jest dyrygentem szkolnego chóru. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. W 2006 roku uzyskał w Akademii Muzycznej w Gdańsku stopień doktora, a w 2013 doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
Od października 2013 roku prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W roku 1998 założył Chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku z którym prowadzi działalność koncertową w Polsce i za granicą, bierze udział w festiwalach i konkursach na których zdobył liczne nagrody i wyróżnienia oraz dokonuje nagrań płytowych. Zapraszany jest do udziału w pracach jury konkursów chóralnych i bierze udział jako referent w sesjach naukowych. Jest członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej przy Kurii Metropolitalnej w Łodzi.