https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Elżbieta Szczurko, profesor uczelni

e.szczurko@amfn.pl

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Toruniu w klasie fortepianu i śpiewu solowego (oba dyplomy z wyróżnieniem). Jest absolwentką Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem) oraz Studium Doktoranckiego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się w 2007 w Akademii Muzycznej w Krakowie dysertacją na temat twórczości Antoniego Szałowskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman (Uniwersytet Warszawski). W 2016 roku, decyzją Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, otrzymała stopień doktora habilitowanego. Od 2017 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią i teorią muzyki XX i XXI wieku oraz kulturą muzyczną Torunia. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką książek: Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku (Bydgoszcz 2008), Antoni Szałowski. Person and Work (Frankfurt am Main 2013), Pasja w twórczości polskich kompozytorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku (Bydgoszcz 2016, praca nagrodzona przez Narodowe Centrum Kultury) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. W latach 1989-91 była członkiem oktetu wokalnego Renard Ensemble, specjalizującego się w wykonawstwie muzyki dawnej, założonego i prowadzonego przez Wiesława Liseckiego. Wraz z Zespołem Muzyki Dawnej Collegium Vocale z Bydgoszczy dokonała nagrania płyty z utworami Wacława z Szamotuł i Marcina Leopolity (DUX 0248, 1995), która po wznowieniu nagrania została uhonorowana nagrodą Polskiej Akademii Fonograficznej – „Fryderyk 2001”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (muzyka polska XX i XXI wieku, krytyka i prelekcja, kształcenie słuchu, seminaria magisterskie i licencjackie), pracuje również jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu (w latach 1994–2002 pełniła funkcję kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i klasy śpiewu solowego). Do 2016 roku była kierownikiem Zespołu AM w Bydgoszczy działającego w ramach Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu. Działalność naukowo-dydaktyczną łączy z pracą redakcyjną, organizacyjną i publicystyczną. W latach 1992-2004 była współredaktorem czasopisma muzycznego „Canor”, poświęconego interpretacjom muzyki dawnej. Jako redaktor współpracuje z Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt am Main) oraz Wydawnictwem Uczelnianym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Do 2016 roku była wiceprezesem Fundacji Muzyki Dawnej „Canor” w Toruniu. Aktualnie jest członkiem Rady tej Fundacji, a także członkiem honorowym Towarzystwa Kultury „Paideia” w Toruniu. Wygłasza prelekcje do koncertów muzyki klasycznej organizowanych przez regionalne instytucje kulturalne. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), ponadto uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rok Fryderyka Chopina 2010”, Medalem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z okazji Jubileuszu 40-lecia Uczelni (2014), Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za działalność naukową (2017), kilkakrotnie nagrodami indywidualnymi Rektora bydgoskiej Uczelni.

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto