https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Anna Stempin-Jasnowska, profesor uczelni

a.jasnowska@amfn.pl

Anna Stempin-Jasnowska – pianistka, doktor habilitowany sztuki, profesor nadzwyczajny w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Studia pianistyczne ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Tatiany Szebanowej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,w 1996 r. Studia podyplomowe odbyła w klasie mistrzowskiej fortepianu prof. Eugena Indjica w Paryżu w ramach stypendium Rządu Francuskiego. Uczestniczyła także w mistrzowskich kursach pianistycznych prowadzonych przez Wiktora Mierżanowa, Lee Kum Singa, Tatianę Shebanovą i Eugena Indjica.
Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych: Konkursu Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie (1991, 1992, 1994, nagrody I i II st.), Yamaha Music Foundation of Europe (1993, I nagroda), III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. K. Szymanowskiego w Łodzi (1992, III nagroda) oraz I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Zakopanem (1998). Była dwukrotnie stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki (1993/94, 1994/95).
Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i za granicą. Jej repertuar obejmuje dzieła od baroku do współczesności. Z wielkim zamiłowaniem gra także muzykę współczesną. W swoim repertuarze, oprócz dzieł solowych i symfonicznych, ma większość dzieł napisanych na dwa fortepiany, również z orkiestrą oraz na wiolonczelę i fortepian. Jej udziałem są prawykonania polskiej muzyki współczesnej (A. Brejza, F. Woźniak), prawykonanie w Polsce Die Kunst der Fuge J. S. Bacha w opracowaniu na dwa fortepiany (2005) oraz światowe premiery fonograficzne utworów Pawła Mykietyna (Epifora oraz Koncert na fortepian i orkiestrę, płyta „Mykietyn My Piano” CD Accord ACD 194).
Koncertowała we Włoszech, w Niemczech, Czechach, Francji, Szwajcarii i na Ukrainie. Na zaproszenie ONZ występowała w Libanie. Nagrywała dla Polskiego Radia.
Anna Stempin-Jasnowska zajmuje się także pracą pedagogiczną. Obecnie prowadzi klasy fortepianu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz w warszawskich szkołach muzycznych. Wśród jej wychowanków jest wielu laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Prowadzi także międzynarodowe i krajowe kursy dla młodych pianistów. W swojej pracy pedagogicznej czerpała z doświadczeń wybitnych polskich pedagogów, współpracując z prof. prof. T. Szebanową (jako jej wychowanka i asystentka), J. Drzewieckim, J. Sulikowskim, E. Pobłocką, K. Popową-Zydroń i J. Godziszewskim.
Nie obca jest jej także działalność organizacyjna. W latach 1994 – 97 była inicjatorem oraz Dyrektorem Artystycznym Studenckiego Festiwalu Pianistycznego „Forte-Piano”, którego nazwa jest obecnie przypisana jej duetowi fortepianowemu „Forte Piano Duo” (który tworzy z pianistką Małgorzatą Furche-Jurczyk). Jest także współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Feurich-Virtuoz” we Lwowie.
Od 2012 roku na stałe współpracuje z lwowskim wiolonczelistą Tarasem Mencinskim, tworząc Barvinsky Duo. Zespół propaguje muzykę polską na Ukrainie (szczególnie Fryderyka Chopina), a w Polsce muzykę kompozytorów ukraińskich (ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Wasyla Barwińskiego). Jest współautorką polsko-ukraińskiego projektu artystycznego „W drodze do Europy”, którego uroczysta Inauguracja odbyła się w Filharmonii w Ivano-Frankovsku (Stanisławów) na Ukrainie w 2013 roku.

slot 88