https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, profesor uczelni

a.k.wisniewska@amfn.pl

Teoretyk muzyki (1991), dr historii (2004), profesor uczelni w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kierownik działającej przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku – Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i publicystyczną. W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy realizuje zajęcia z historii muzyki, literatury muzycznej, literatury wokalnej z historią wokalistyki, metodologii pracy naukowej, seminarium krytyki i prelekcji.
Krąg jej zainteresowań tworzą zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą muzyczną na Pomorzu i Kujawach od wieku XIX po czasy najnowsze, problematyką polsko-niemieckich relacji w kulturze regionu w XX wieku, zagadnieniami muzyki w mediach oraz twórczością wokalno-instrumentalną kompozytorów polskich XX i XXI w. Bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych sesjach i konferencjach naukowych, a także projektach popularno-naukowych. Współpracuje z regionalną prasą, radiem i TV.