https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Agata Nowakowska-Gumiela, profesor uczelni

a.gumiela@amfn.pl

Agata Nowakowska-Gumiela jest cenioną polską pianistką i kameralistką. Swoją drogę zawodową związała z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzi zajęcia z fortepianu i kameralistyki fortepianowej. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora sztuki i pracuje obecnie na stanowisku adiunkta.
Pianistka ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie fortepianu Prof. Katarzyny Popowej – Zydroń, a następnie Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie fortepianu Prof. Noela Floresa oraz klasie kameralistyki Prof. Teresy Leopold. Uczestniczyła także w kursach mistrzowskich Prof. Tatiany Shebanovej, Prof. Lee Kum-Singa, Prof, J. Sulikowskiego. Ma w swoim dorobku liczne nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych (między innymi III nagroda na Konkursie im. F. Liszta we Wrocławiu, wyróżnienie na Konkursie im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, II nagroda na Konkursie Pianistycznym w San Sebastian w Hiszpanii, III nagroda na Konkursie Kameralnym im. L. Janačka w Brnie). Była laureatką stypendiów kilku ważnych instytucji kultury, m. in. TIFC w Warszawie, Karajan Centrum w Wiedniu, Yehudi Menuhin „Live Music Now”, Ministerstwa Kultury i Sztuki).
Agata Nowakowska-Gumiela koncertowała jako solistka i kameralistka w wielu miastach w Polsce, a także w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji i Chile. Współpracowała w duetach z wieloma muzykami młodego pokolenia, m.in. z Katarzyną Polonek, Karolem Wroniszewskim, Maciejem Łabeckim, Bartoszem Koziakiem, Magdaleną Bojanowicz.
Pianistka ma w swoim dorobku dwie płyty: kameralną (wraz z wiolonczelistką Katarzyną Polonek) oraz solową (zawierającą fantazje fortepianowe różnych kompozytorów). Posiada w repertuarze wiele dzieł solowych, a także znaczną część literatury kameralnej, w szczególności utwory na wiolonczelę i fortepian.
Od kilku lat główny obszar działalności koncertowej Agaty Nowakowskiej-Gumieli stanowi duet fortepianowy Pianopticum Duo, który współtworzy wraz z mężem Tomaszem. Duet połączył pasje kameralne obojga pianistów dając im możliwość ciągłego poszerzania repertuaru i nowych poszukiwań artystycznych. Duet posiada w swoim repertuarze oryginalne utwory na 4 ręce i dwa fortepiany, a także liczne transkrypcje i opracowania. Pianiści koncertowali w wielu miastach Polski, a także Bibliotece Polskiej w Paryżu i Instytucie Polskim w Bratysławie.