Surrexit Vere – I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej

Opublikowano: 18.01.2022


Folder konkursowy

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,
z wielką radością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere we Włocławku, którego organizatorem jest Katedra Muzyki Kościelnej przy Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Kuria Diecezjalna we Włocławku. Surrexit Vere to w zasadzie dwa konkursy muzyki religijnej skupiające nas na najważniejszym okresie liturgicznym kościoła chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszy z nich to Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego – wyjątkowy w skali kraju, bowiem odnosi się jednocześnie do warsztatu i artyzmu w pracy organisty liturgicznego . Drugi zaś to Konkurs Muzyki Chóralnej skupiający uwagę na chóralnej muzyce religijnej okresu Wielkanocy.
 
Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego odbędzie się z zakresu akompaniamentu liturgicznego i elementów improwizacji. Zmagania w dwóch kategoriach oceniać będzie Jury złożone z uznanych profesorów, znakomitych muzyków kościelnych i improwizatorów: prof. Bogusław Grabowski (Gdańsk), dr hab. Michał Markuszewski (Warszawa) oraz dr hab. Tomasz Orlow (Katowice). Do udziału zapraszamy słuchaczy i absolwentów diecezjalnych instytucji kształcących organistów, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia oraz studentów uczelni wyższych. Dla laureatów każdej z kategorii ufundowane zostaną nagrody pieniężne.
 
Konkurs Muzyki Chóralnej przeznaczony jest dla amatorskich chórów parafialnych, senioralnych, jednorodnych, mieszanych i akademickich. Program konkursowy obejmują wyłącznie kompozycje sakralne. Rywalizację zespołów oceni Jury, w którym zasiadać będą wybitni dyrygenci chóralni: prof. dr hab. Janusz Stanecki (Bydgoszcz), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Szczecin) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik (Kraków). Na laureatów Grand Prix i Nagród Specjalnych czekają nagrody pieniężne.
 
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu, do którego załączamy Kartę zgłoszenia organisty i Kartę zgłoszenia chóru.
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Dyrektor Konkursu: dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni – Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, koordynator Konkursu Muzyki Chóralnej,
koscielna.w4@amfn.pl
sekretarz i koordynator Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego: as. Jarosław Ciechacki – Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
prodziekan.w4@amfn.pl

Karta zgłoszenia (Organiści)
Karta zgłoszenia (Chóry)
Regulamin