Nowe specjalizacje na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Opublikowano: 01.06.2017

UWAGA! NOWE SPECJALIZACJE
Z dniem 01.10.2017 na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku – specjalność Kompozycja, studia II stopnia planowane jest otwarcie 2 specjalizacji:
MUZYKA DLA MULTIMEDIÓW
MUZYKA FILMOWA I TEATRALNA