Styl, forma i ekspresja dzieła muzycznego | I Konferencja Naukowa Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Opublikowano: 06.05.2022


kierownictwo merytoryczne i organizacja:

dr hab. Elżbieta Szczurko

Dyrektor Szkoły Doktorskiej


20.05 – 21.05. 2022

Bydgoszcz

Piątek, 20 maja 2022, Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7

15.00 

Otwarcie Konferencji – Prorektor prof. dr hab. Maria Murawska 

Słowo Dyrektora Szkoły Doktorskiej – dr hab. Elżbieta Szczurko

Przewodniczenie: prof. dr hab. Anna Nowak

dr Magdalena Szwed, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wykład gościnny: Ciało w stresie

Sławomir Drózd, Instrumentalistyka/flet traverso, rok I

Toposy i retoryka muzyczna w „Sonacie” op. 1 nr 11 Johanna Adolfa Hassego   

Katarzyna Gluza, Instrumentalistyka/kameralistyka/skrzypce, rok III

Ekspresja w kwartetach smyczkowych Karola Szymanowskiego i Maurice’a Ravela na podstawie wybranych aspektów wykonawczych       

Szymon Nehring, Instrumentalistyka/fortepian, rok II

Herman Nehring – kompozytor zapomniany. Wokół stylistyki „Trois Préludes” op. 10

                                                                                   

Przerwa kawowa

17.15

Przewodniczenie: prof. dr hab. Violetta Przech

Malwina Marciniak, Teoria Muzyki, rok III 

III Koncert fortepianowy „Okruchy pamięci” Zygmunta Krauze a wybrane koncepcje narracji w muzyce

Patryk Kusiak, Kompozycja, rok II

Koła ekspresyjne – założenia architektoniczne własnej koncepcji twórczej      

Daniel Cebula-Orynicz, Jazz i Muzyka Estradowa/wokalistyka jazzowa, rok II

Brzmienie głosu – twórcze kształtowanie indywidualnego stylu wykonawczego w jazzie 

i muzyce estradowej          

        


Sobota, 21 maja 2022, godz. 16.00, Sala Audytoryjna Domu Polskiego, ul. Grodzka 1 

Program koncertu

Johann Adolf Hasse – Sonata op. 1 nr 11    

                  Sławomir Drózd – flet traverso

                  Ewa Witczak – wiolonczela barokowa

                  Dorota Zimna – klawesyn 

Maurice Ravel – Kwartet smyczkowy F-dur                    

                             I. Allegro moderato. Très doux 

                            II. Assez vif. Très rythmé 

                 Katarzyna Gluza – I skrzypce

                Bartosz Kowalczyk – II skrzypce

                Michał Kot – altówka

                Edyta Słomska – wiolonczela

Patryk KusiakForrest na fortepian solo

               Patryk Kusiak – fortepian                                      

William Bolcom, Twelve New Etudes  for Piano

                               II. Récitatif

William Bolcom, The Garden of Eden 

                               III. Serpent’s Kiss 

  Malwina Marciniak – fortepian 

Herman Nehring, Trois Préludes op. 10                                  

Karol Szymanowski – Mazurki op. 50 nr 11, 6, 17, 16

              Szymon Nehring – fortepian 

Prowadzenie: Elżbieta Szczurko


Dr Magdalena Szwed ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat pracuje jako psycholog kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.  Jest adiunktem  w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej z dorosłymi oraz z dziećmi.

Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, działająca od 1 października 2019 roku, prowadzi kształcenie w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne, według następujących programów: kompozycja, teoria muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura, jazz i muzyka rozrywkowa. Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej pełni dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. Uczelni.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej:

Rok I            Sławomir Drózd – Instrumentalistyka/flet traverso

                        Promotor: Michael Schmidt-Casdorff

                        Promotor pomocniczy: dr Dorota Zimna

Rok II           Daniel Cebula-Orynicz – Jazz i Muzyka Estradowa/wokalistyka jazzowa

                       Promotor: dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska, prof. Uczelni

                    Patryk Kusiak – Kompozycja 

                    Promotor: prof. dr hab. Hanna Kulenty

                    Szymon Nehring – Instrumentalistyka/fortepian

                    Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Popowa-Zydroń

Rok III         Katarzyna Gluza – Instrumentalistyka/kameralistyka/skrzypce

                      Promotor: prof. dr hab. Piotr Reichert

                    Malwina Marciniak – Teoria Muzyki

                      Promotor: prof. dr hab. Anna Nowak

                    Monika Pietruszewska – Instrumentalistyka/obój

                    Promotor: dr hab. Krzysztof Wroniszewski, prof. Uczelni