International conference on-line: Musical Works and Cultural Traditions

Opublikowano: 15.11.2020

International Conference Musical Works and Cultural Traditions

Międzynarodowa Konferencja Dzieło muzyczne wobec tradycji kulturowych


CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAM KONFERENCJI


TUESDAY November 24th, 2020 / WTOREK 24 listopada 2020