Uwaga! Sprawozdania z przepracowanych godzin.

Opublikowano: 05.02.2018

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 28.01.2018 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu  15.02.2017 r.

 

Rektor

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba