UWAGA – Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku.

Opublikowano: 19.07.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podjął prace zmierzające do przygotowania Suplementu (lub drugiego wydania uzupełnionego) Leksykonu polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku. Leksykon został przygotowany pod auspicjami SPAM i wydany w roku 2008. Okres dziesięciu lat naszym zdaniem jest wystarczająco długi, aby pokusić się zarówno o uwzględnienie w publikacji biogramów tych pedagogów, którzy w tym czasie zapisali na swoim koncie osiągnięcia dydaktyczne, a także znaczące artystyczne, wydawnicze i społeczne, jak również wprowadzić do biogramów już opublikowanych nowe informacje.
Leksykon jest unikatową pozycją wydawniczą, która eksponuje pracę pedagogiczną (nie pomijając artystycznej i innej) nauczycieli – muzyków w szkolnictwie wszystkich szczebli, wśród których ze zrozumiałych względów bardzo ważną rolę odgrywają pedagodzy wyższych uczelni muzycznych.

Dane do biogramu można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adresy: stowpolartmuz@gmail.com,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Zarząd Główny,
ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa
W obu przypadkach mile widziany dopisek „Leksykon”.

W miarę możliwości prosimy o nadsyłanie danych do dnia 15 października br.

Kwestionariusz dla muzyka-pedagoga

Z wyrazami poważania,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla”