Podyplomowe Studia Wokalistyki

Podyplomowe Studia Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim uruchomiono w październiku 2004 roku. PSW przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom ukończenia wyższej uczelni, o kierunku wokalistyka (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce). Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów.
Studia obejmą 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów kończy się egzaminem (publiczne wykonanie recitalu). Program studiów jest ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika w uzgodnieniu z pedagogiem przedmiotu głównego oraz z Dziekanem Wydziału. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w wykładach zbiorowych za zgodą Dziekana.
Po ukończeniu PSW absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.
Informacje dotyczące regulaminu Studiów są dostępne w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej. Odpłatność corocznie ustala Rektor. Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna dodatkowo.

Plan Podyplomowych Studiów Wokalistyki doc
Kierownictwo merytoryczno-organizacyjne Podyplomowych Studiów Wokalistyki sprawuje Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego prof. dr hab. Jacek Greszta.
przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu, preferowany kontakt mailowy: dziekan.w3 (ad) amfn.pl
tel. 52/ 321 15 25, 321 05 82 wew. 45

Podanie o przyjęcie na studia doc
Wykładowcami na Podyplomowych Studiach Wokalistyki są m.in.:

prof. dr hab. Wiesław Bednarek
prof. dr hab. Małgorzata Grela
prof. dr hab. Jacek Greszta
prof. dr hab. Urszula Jankowiak
prof. dr hab. Hanna Michalak
prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk
prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk
prof. dr hab. Adam Zdunikowski
dr hab. Wojciech Dyngosz, profesor uczelni
dr hab. Kamila Kułakowska, profesor uczelni