Podyplomowe Studia Wokalistyki

Podyplomowe Studia Wokalistyki rozpoczęły swoją działalność w październiku 2004 roku. Prowadzone są w ramach Wydziału Wokalno-Aktorskiego i przeznaczone dla młodych artystów posiadających dyplom ukończenia wyższej uczelni, o kierunku wokalistyka (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce). Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów.
Studia obejmą 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony będzie egzaminem (publiczne wykonanie recitalu). Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz z dziekanem Wydziału. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w wykładach zbiorowych po uzgodnieniu z dziekanem.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.
Informacje dotyczące regulaminu Studiów są dostępne w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej. Odpłatność corocznie ustala Rektor. Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna dodatkowo.

Plan Podyplomowych Studiów Wokalistyki doc
Kierownictwo merytoryczno-organizacyjne Podyplomowych Studiów Wokalistyki sprawuje dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego dr hab. Małgorzata Grela, prof. ndzw.
godz. przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
tel. 52/ 321 15 25, 321 05 82 wew. 45

Podanie o przyjęcie na studia doc
Wykładowcami na Podyplomowych Studiach Wokalistyki są m.in.:

prof. dr hab. Małgorzata Grela
prof. dr hab. Hanna Michalak
prof. dr hab. Katarzyna Nowak-Stańczyk
prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk
prof. dr hab. Ryszard Bednarek
dr hab. Wojciech Dyngosz
dr hab. Jacek Greszta
dr hab. Urszula Jankowiak
dr hab. Kamila Kułakowska
dr hab. Adam Zdunikowski