https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/
Wydawnictwo
Książki
Nuty
Prace zbiorowe
Dzieło muzyczne i jego źródła, Bydgoszcz 2014
35,00 

Dzieło muzyczne i jego źródła, Bydgoszcz 2014

35,00 

Kategoria: .

Opis produktu

Dzieło muzyczne i jego źródła, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.

• Adam Grzeliński Wartości estetyczne a historyczność twórczości artystycznej/Aesthetic Values and the Historicity of Works of Art.
• Zuzana Martináková-Rendeková Mathematics – an Exhaustless Source of Musical Creation/Matematyka – niewczerpane źródło inspiracji dla twórczości muzycznej
• Krystyna Szymańska-Stułka Przestrzeń jako medium formy i źródło strategii kompozytorskich dzieła muzycznego/Space as Medium of Form and Source of Composition Strategies in the Musical Work
• Gražina Daunoravičienė The ‘Explosion’ of Musical Genres in 20th-Century Composition: An Investigation into Its Seismicity/Potencjał twórczy dwudziestowiecznej sztuki kompozytorskiej a eksplozja gatunków muzycznych
• Jaroslav Šťastný Improvisation as a Source of Composition/Improwizacja jako źródło kompozycji
• Jacek Szerszenowicz „Chatka” Musorgskiego – między mitem i archetypem. Sztuka jako środek eksterioryzacji i koncentracji ducha narodowego w sytuacji przełomowej/Mussorgsky’s “Hut” – Between Myth and Archetype
• Elena Markova, Daria Androsowa Styl narodowy utworu muzycznego/National Style of the Musical Work
• Elena Czajka Stylistyczne cechy instrumentalizmu Piotra Czajkowskiego w alternatywnych interpretacjach wykonawczych/Stylistic Features of Pyotr Tchaikovsky’s Instrumentalism in Alternatice Interpretative Approaches
• Anna Nowak Muzyczne źródła dwudziestowiecznych mazurków fortepianowych – interioryzacja i interpretacja/Musical Sources of 20th-Century Piano Mazurkas – Interiorization and Interpretation
• Barbara Mielcarek-Krzyżanowska „Gdyby nie Szymanowski […] nie byłoby «Krzesanego»”. Źródła poematu symfonicznego Wojciecha Kilara/’Had it not been for Szymanowski, “Krzesany” would never have been written…’: the Origins of Wojciech Kilar’s Symphonic Poem
• Monika Karwaszewska Twórczość Andrzeja Dobrowolskiego lat 1949-1955 – estetyczne źródła i strategie kompozytorskie/Andrzej Dobrowolski’s ‘Engaged’ Works – Aesthetic Sources and Adaptation Strategies
• Małgorzata Królak-Radziejewska Muzyczne źródła „II Kwartetu smyczkowego” Grażyny Bacewicz/ The Musical Sources of “String Quartet No. 2” by Grażyna Bacewicz
• Luba Kijanowska-Kamińska Tekst, podtekst, konteksty i preteksty opery Mirosława Skoryka „Mojżesz”/Texts, Contexts, Subtexts and Pretexts of Myroslav Skoryk’s Opera “Moses”
• Teresa Malecka U źródeł twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego/At the Source of the Art. Of Henryk Mikołaj Górecki
• Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Muzyczne i pozamuzyczne inspiracje w twórczości kompozytorskiej Ryszarda Kwiatkowskiego/Musical and Extra-Musical Inspirations for Ryszard Kwatkowski’s Compositions
• Violetta Przech Dźwięk zapośredniczony, czyli o inspiracji sztukami plastycznymi w twórczości Zbigniewa Bargielskiego/Visual Arts as Source of Inspiration in Zbigniew Bargielski’s Output
• Susanne Kogler Transforming the Banal: Signals and Sounds as the Source of the Musical Work/Transformując banał: sygnał i dźwięki jako źródła dzieła muzycznego
• Hanna Kostrzewska Starocerkiewna ikonografia u źródeł „Trzech fresków symfonicznych” Romualda Twardowskiego/Ancient Orthodox Iconography as the Inspiration of “Three Symphonic Frescoes” by Romuald Twardowksi
• Jésus Aquila The Place of Number 11 in the Composition of “Endless Eleven” by the French Composer Bertrand Dubedout/Znaczenie liczby jedenaście w procesie tworzenia „Endless Eleven” francuskiego kompozytora Bertranda Dubedouta
• Manuel Antonio Dominguez Salas Nowe spojrzenie na „Preludia i Fugę” na 13 instrumentów smyczkowych Witolda Lutosławskiego w kontekście analizy mikropolifonicznej/New Observations on the Work “Preludes and Fugue” for 13 String Instruments by Witold Lutosławski in the Context of Micropolyphony Analysis
• Michał Zieliński „The First Booke of SOnges or Ayres” Johna Dowlanda. Profesjonalna muzyka na usługach amatorskiej rozrywki/“The First Booke of Songes or Ayres” by John Downland – Professional Music at the Service of Amateur Entertainment