https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/
Wydawnictwo
Książki
Nuty
Prace zbiorowe
Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2016
35,00 

Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2016

35,00 

Kategoria: .

Opis produktu

Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka, t. I, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.

• Anna Nowak Interpreting a musical work of art. Intentio interpretis versus intentio operis/Interpretując dzieło muzyczne. Intentio interpretis wobec intention operis
• Małgorzata Janicka-Słysz Czy teoria muzyki/muzykologia jest humanistyczna?/Does music Theory/musicology belong among humanities?
• Jolanta Maćkiewicz Reception and interpretation, or the (co-)creating of text/Odbiór i interpretacja czyli (współ)tworzenie tekstu
• Katarzyna Szymańska-Stułka Perspektywa performatywna a muzyka/Performative perspective in music – some remarks
• Agnieszka Draus System figur fakturalno-brzmieniowych jako metoda analizy polskiej muzyki II połowy XX wieku. Egzemplifikacja: muzyka Marka Stachowskiego/The concept of texture and sound figures as a method of analyzing Polish contemporary music of the 2nd half of the 20th century: The case of Marek Stachowski’s music
• Luba Kijanowska-Kamińska Model chóralnego koncertu duchowego w muzyce religijnej współczesnych kompozytorów ukraińskich (próba analizy synergetycznej)/A scientific model of the spiritual choral concerto in the religious music of contemporary Ukrainian composers
• Magdalena Stochniol Kategorie inspirowane językoznawstwem i psychologią poznawczą jako przydatne narzędzia w analizie muzycznej na przykładzie In Croce (1979) na wiolonczelę i organy (akordeon) Sofii Gubajduliny/Categories inspired by linguistic and cognitive psychology as useful tools in music analysis, based on the example of selected compositions by Sofia Gubaidulina
• Piotr Kędzierski Aleatoryczne Ludus musicalis w muzyce kameralnej/The aleatoric Ludus Musicalis in chamber music
• Kinga Kiwała Ekspresja i wartość dzieła muzycznego jako przedmiot badań. Kwartet smyczkowy Eugeniusza Knapika/Musical expression and value as a research subject: Eugeniusz Knapik’s String Quartet
• Helmut Loos Leitfigur Beethoven: Thoughts on the development of German musicology in the light of the 1968 Movement/Leitfigur Beethoven: Rozważania na temat rozwoju niemieckiej muzykologii w świetle ruchu z 1968 roku
• Elena Markova, Alexandra Ovsjannikova-Trel Interpretacja muzyki Jana Sebastiana Bacha w XX wieku a filmy Andrieja Tarkowskiego/Interpreting the music of Johann Sebastian Bach in the 20th century abd Andrei Tarkovsky’s films
• Violetta Przech Koncepcje formy muzycznej w twórczości Zbigniewa Bargielskiego/Form concepts in Zbigniew Bargielski’s oeuvre
• L’ubomír Chalupka Kwartet smyczkowy nr 1 (1965) słowackiego kompozytora Jozefa Siksty (1940-2007) jako przedmiot interpretacji teoretycznej/String Quartet No. 1 (1965) by the Slovak composer Jozef Sixta (1940-2007) as the subject matter of theoretical interpretation
• Elżbieta Szczurko Krzysztof Knittel’s St Matthew Passion and the tradition of the genre/“Męka Pańska według św. Mateusza” Krzysztofa Knittla wobec tradycji gatunku
• Joanna Subel Symbolika śmierci w Requiem Karla Jenkinsa/The symbolism of death in Requiem by Karl Jenkins
• Mariana Lechmanová Ethical moments in Slovak operas as part of a theoretical interpretation of a musical work/Momenty etyczne w słowackiej twórczości operowej jako część interpretacji teoretycznej dzieła muzycznego
• Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Concertino na fortepian i orkiestrę Henryka Czyża – polska wersja „Hollywoodian Short Concerto”/Concertino for Piano and Orchestra by Henryk Czyż: A Polish version of the ‘Hollywoodian short concerto’
• Marcin Simela Problematyka analizy harmonicznej utworów postromantycznych na przykładzie dzieł organowych Feliksa Nowowiejskiego/Issues associated with the harmonic analysis of late romantic works: The case of Feliks Nowowiejski’s organ pieces
• Elżbieta Frołowicz Motywy marynistyczne w twórczości współczesnych kompozytorów związanych z Pomorzem Gdańskim/Marine motifs in the oeuvre of contemporary composers Living in and inspired by the historical region of the Gdansk Pomerania
• Barbara Mielcarek-Krzyżanowska „Czym jest poezja która nie ocala narodów ani ludzi?” Powojenny dwugłos Czesława Miłosza i Zygmunta Mycielskiego/„What is poetry that does not save nations or people?”: Czesław Miłosz and Zygmunt Mycielski’s artistic dialogue in the post-war period