https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Przesłuchanie Solistów do Koncertu Karnawałowego

Opublikowano: 31.10.2023

P R Z E S Ł U C H A N I E    S O L I S T Ó W
D O   K O N C E R T U   K A R N A W A Ł O W E G O


poniedziałek, 13.11.2023 | godz. 15.00

Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego

ul. Staszica 3


W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko

– specjalność (rodzaj głosu lub instrument)

– nazwisko kompozytora

– dokładną nazwę utworu (tonacja, opus, numer,

pierwsze słowa arii, numer aktu z którego

pochodzi aria)

– czas trwania utworu

– kontakt mailowy i telefoniczny


Zgłoszenia należy kierować osobiście do Działu Artystycznego 

lub mailowo na adres artystyczny@amfn.pl

w terminie do 6.11.2023

REGULAMIN


Koncert Karnawałowy odbędzie się 14.01.2024

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto