Propozycje koncertowe na sezon artystyczny 2021-2022

Opublikowano: 19.05.2021

Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Pedagogów
o zgłaszanie propozycji udziału w cyklach koncertowych:
Bydgoskie Wtorki Muzyczne, Koncerty Organowe, Wtorki z Muzyką Dawną,
Koncerty Pałacowe (Lubostroń), Musica Spiritus Movens (Dom Polski)
organizowanych przez naszą Uczelnię w roku akademickim 2021/2022

Zgłoszenia proszę kierować na adres artystyczny@amfn.pl

Termin składania propozycji koncertowych upływa z dn. 31.05.2021