Informacje dotyczące prac dyplomowych

Opublikowano: 10.05.2019

Ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania)    PDF

Wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania   PDF