I Konferencja naukowa „Liryka wokalna kompozytorów doby I.J. Paderewskiego”

Opublikowano: 31.10.2018

Program konferencji:

10.00 – Jerzy Gablenz – krakowski fabrykant, kompozytor, dyrygent i pedagog

prof. Katarzyna Rymarczyk

 

10.45 – Liryka wokalna Raula Koczalskiego

prof. Wojciech Maciejowski

 

11.30 – 11.45 przerwa

 

11.45 – Henryk Melcer-Szczawiński – Pieśni do słów Richarda Dehmela

dr hab. Katarzyna Matuszak

 

12.30 – Liryka wokalna Aleksandra Tansmana – charakterystyka i aspekty wykonawcze

prof. Urszula Kryger

 

13.15 – 13.30 przerwa

 

13.30 – Dorobek pieśniowy Aleksandra Zarzyckiego w kontekście polskiej liryki

wokalnej jego czasów

dr hab. Katarzyna Suska

 

14.15 – Władysława Żeleńskiego pożegnanie ze światem liryki wokalnej – cykl trzech pieśni

 do słów Zofii Ulaszynówny op. deest (1911)

dr hab. Olga Ksenicz