Konkurs na finansowanie zadań badawczych i prac rozwojowych finansowanych ze środków MNiSW.

Opublikowano: 30.03.2017

Dziekan Wydziału Wokalno – Aktorskiego ogłasza konkurs na finansowanie zadań badawczych i prac rozwojowych finansowanych ze środków MNiSW. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 kwietnia 2017r.