Zarządzenia Rektora w sprawie wykazania osiągnięć pracownika/doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej

Opublikowano: 07.10.2021

Treść zarządzenia

Oświadczenie