MUSICA SPIRITUS MOVENS

Opublikowano: 20.08.2020

sobota, 24.10.2020, godz. 16.00
Sala Audytoryjna Domu Polskiego, ul. Grodzka 1

Gordon Jacob IN MEMORIAM
Koncert upamiętniający 125. rocznicę urodzin kompozytora

Borys Biniecki klarnet
Bolesław Siarkiewicz skrzypce
Jadwiga Stanek altówka
Renata Marzec wiolonczela
Magdalena Swatowska fortepian

w programie:

Gordon Jacob:
Prelude, passacaglia and fugue na skrzypce i altówkę
– Nocturne na altówkę i wiolonczelę
– Sonatina na altówkę i fortepian
– Trio na klarnet, altówkę i fortepian