https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Kompozytor w środowisku | Międzynarodowa konferencja naukowa

Opublikowano: 09.11.2023

Międzynarodowa konferencja naukowa

Kompozytor w środowisku

21-22 listopada 2023
Aula AMFN
ul. Słowackiego 7

TRANSMISJA LIVE
na kanale YouTube AMFN

Harmonogram


Olena Berehova – Kijów
Monika Biesaga – Bydgoszcz
Stanisław Dąbek – Warszawa
Agnieszka Draus – Kraków
Katarzyna Figat – Bydgoszcz
Marcin Gmys – Poznań/Warszawa
Anna Granat-Janki – Wrocław
Danuta Gwizdalanka – Kolonia
Robert Hatten – Austin
Luba Kijanowska-Kamińska – Lwów
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska – Bydgoszcz
Susanne Kogler – Graz
Paweł Kwapiński – Bydgoszcz
Matthew Leone – Long Island, New York
Helmut Loos – Lipsk
Teresa Malecka – Kraków
Malwina Marciniak – Bydgoszcz
Zuzana Martináková – Banská Štiavnica
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska – Bydgoszcz
Anna Nowak – Bydgoszcz
Violetta Przech – Bydgoszcz
Paweł Pura – Bydgoszcz
Manuel Salas – Bydgoszcz
Grzegorz Samson – Bydgoszcz
Joanna Schiller-Rydzewska – Gdańsk
Marcin Simela – Bydgoszcz
Anna Stachura-Bogusławska – Częstochowa
Magdalena Stochniol – Katowice
Elżbieta Szczurko – Bydgoszcz
Marta Szoka – Łódź
Katarzyna Szymańska-Stułka – Warszawa


HARMONOGRAM

21 XI 2023
9.00 Otwarcie konferencji — Jubileusz Prof. Anny Nowak

Opening of the conference — Jubilee of Prof. Anna Nowak

Anna Nowak

wykład inauguracyjny

Kompozytor w przestrzeni kultury: Podmiotowość twórcy a wartości i tradycje środowisk muzycznych

The composer in the space of culture: The subjectivity of the creator and the values and traditions of musical milieu

chairman: VIOLETTA PRZECH
11.00 Luba Kijanowska

Muzykolog jako mediator między kompozytorem a jego środowiskiem (ad honorem Anna Nowak)
Musicologist as a mediator between the composer and his environment (ad honorem Anna Nowak)

11.25 Danuta Gwizdalanka

„Przeżycie przeżyciem, ale nim usłyszymy to, co zrodziło się z owego przeżycia, to…”
“An experience is an experience, but before we hear what was born from that experience, we…”

11.50 Stanisław Dąbek

Róże św. Teresy (1927) Feliksa Nowowiejskiego — kult i proces twórczy
Roses of Saint Teresa (1927) by Feliks Nowowiejski — cult and creative process

12.15 Olena Berehova

Twórczość Oleny Leonowej w ukraińsko-polskim dialogu kultur
The work of Olena Leonova in the Ukrainian-Polish dialogue of cultures

12.40 Teresa Malecka

Dom, dzieciństwo, kultura. Kwartet smyczkowy w twórczości kompozytorów Pokolenia ’33
Home, childhood, culture. String quartet in the works of composers of the Generation ‘33

13.05 Marcin Gmys

Eugeniusz Morawski w oczach przyjaciół i adwersarzy
Eugeniusz Morawski in the eyes of friends and adversaries

13.30 Anna Granat-Janki

Wpływ środowiska naturalnego na twórczość Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil
The influence of the natural environment on the work of Grażyna Pstrokońska-Nawratil

chairman: KATARZYNA SZYMAŃSKA-STUŁKA
16.00 Robert Hatten

Brahms — analiza faktury w utworach na fortepian solo
Brahms and the Exploration of Texture in Solo Piano Works

16.30 Marta Szoka

Teoria muzyki w Polsce AD 2023. Perspektywy i zagrożenia

Music theory in Poland AD 2023. Prospects and threats

16.55 Susanne Kogler

Ku nowatorskiej sztuce osądzania – ponowne rozważenie doświadczenia estetycznego z Hannah Arendt

Towards a Novel Art of Judgement – Reconsidering Aesthetic Experience with Hannah Arendt

17.20 Helmut Loos

Wizerunek klasztorów w operach XIX i XX wieku w społeczno-politycznych zmaganiach tradycji i nowoczesności

The Representation of Monasteries in 19th and 20th Century Operas in the Sociopolitical Struggle of Tradition and Modernity

17.45 Zuzana Martinakova

Rozważania filozoficzne Romana Bergera o problemach kulturowych i artystycznych współczesnego społeczeństwa
i ich odbicie w jego twórczości muzycznej

Composer Roman Berger – Philosophical Considerations on Cultural and Artistic Problems in Contemporary Society and their reflection in his musical work

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

19.00

22 XI 2023
chairman: JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA
9.00 Katarzyna Szymańska-Stułka

Jak się poruszać w muzycznej przestrzeni — kilka słów o gęstościach, wysokościach, punktach i liniach

How to move in musical space — a few words about densities, heights, points and lines

9.25 Agnieszka Draus

Cechy ducha kultury śródziemnomorskiej w twórczości Marka Stachowskiego

Features of the spirit of Mediterranean culture in the work of Marek Stachowski

9.50 Violetta Przech

Zbigniewa Bargielskiego relacja: twórca — odbiorca

Zbigniew Bargielski’s relationship: creator – recipient

10.15 Elżbieta Szczurko

O roli środowiska społeczno-kulturowego w rozwoju twórczości kompozytorskiej Piotra Mossa
On the role of the socio-cultural environment in the development of Piotr Moss’s compositional work

10.40 Matthew Leone

Muzyk w „niemuzycznej” krainie: jak komercyjne środowisko Londynu ukształtowało
twórczość Jana Ladislava Dusska i jego dziedzictwo

A Musician in an ‘Unmusical’ Land: How London’s commercial environment shaped
Jan Ladislav Dussek’s output and his legacy

chairman: ELŻBIETA SZCZURKO
11.30 Joanna Schiller-Rydzewska

II generacja kompozytorów w powojennym Gdańsku
The second generation of composers in post-war Gdańsk

11.55 Anna Stachura-Bogusławska

Mistrzowie i uczniowie. Środowisko kompozytorów górnośląskich w latach 60. i 70. XX wieku
Masters and disciples. The environment of Upper Silesian composers in the 1960s and 1970s

12.20 Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

„Jak się wtedy pracowało! Ile się zrobiło!” —  środowisko muzyczne Bydgoszczy lat 1945–953
“What was work like back then! How much has happened!” — musical environment of Bydgoszcz in the years 1945-1953

12.45 Magdalena Stochniol

Kompozytor w środowisku. O pejzażu dźwiękowym i jego wpływie na brzmieniowość utworów Andrzeja Krzanowskiego

Composer in the community. About the soundscape and its influence on the sound of Andrzej Krzanowski’s works

13.10 Marcin Simela

Fantaisie pour Orgue op. 30 Mieczysława Surzyńskiego. W poszukiwaniu inspiracji

Fantaisie pour Orgue op. 30 of Mieczysław Surzyński. In search of inspiration

chairman: ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
15.00 Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Zygmunt Mycielski w środowisku poetów. Relacje – inspiracje – konteksty
Zygmunt Mycielski in the community of poets. Relationships – inspirations – contexts

15.25 Paweł Kwapiński

The Timbre Constellations. Alcázar i ptasi krzew a sprawa kontinuum
The Timbre Constellations. Alcázar, the bird bush and the continuum issue

15.50 Manuel Salas

Muzyczne reprezentacje znaczeń pozadziełowych w Kwartecie smyczkowym isihini’ioni Julio Estrady

Musical representations of external meanings of the work in Julio Estrada’s isihini’ioni String Quartet

16.15 Paweł Pura

Inspiracje chopinowskie w Balladzie B-dur op. 21 Karola Mikulego
Chopin’s inspirations in the Ballade in B flat major, Op. 21 by Karol Mikuli

chairman: BARBARA MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA
17.00 Monika Biesaga

„Po pierwsze, nie czuję się odcięty od polskości” – inspiracje polską literaturą w twórczości Mikołaja Góreckiego

„First of all, I don’t feel severed from Polishness” – Mikolaj Gorecki works inspired by Polish literature

17.25 Malwina Marciniak

Koncert fortepianowy w środowisku elektroniki

Piano concerto in an electronics environment

17.50 Katarzyna Figat

Kompozytor muzyki filmowej w świecie muzyki elektronicznej. Strategie działania twórców współpracujących ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w zakresie realizacji muzyki na potrzeby filmu

Film music composer in the world of electronic music. Strategies of creators cooperating with the Polish Radio Experimental Studio in the field of producing soundtracks for movies

18.15 Grzegorz Samson

Kompozytor w środowisku narzędzi sztucznej inteligencji

Composer in the environment of Artificial Intelligence tools

18.40 Zamknięcie obrad

Closing of the conference