https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Kogo dotyczy obowiązek referowania dorobku artystycznego?
Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników AMFN zatrudnionych na stanowiskach naukowych. 

W jaki sposób mam obowiązek referować dorobek artystyczny?
Od 2023 roku wszystkich pracowników AMFN obowiązuje elektroniczne referowanie osiągnięć artystycznych poprzez System Moje Osiągnięcia. 

Czy mogę dostarczyć osiągnięcia w formie wydruku lub przesłać e-mailem?
Nie. Dorobek musi zostać wprowadzony do Systemu Moje Osiągnięcia. 

Jakie lata obejmuje obecna ewaluacja?
Podczas bieżącej ewaluacji referuje się dorobek artystyczny powstały w latach 2022-2025. 

Jakie osiągnięcia mogę wykazać?
Katalog osiągnięć, w odniesieniu dla danej specjalności, można pobrać TUTAJ. 

Ile osiągnięć artystycznych muszę wykazać podczas trwającego okresu ewaluacyjnego?
Pracownik zatrudniony na stanowisku naukowym jest zobowiązany do referowania wszystkich kwalifikowanych osiągnięć ewaluacyjnych. Przyjmuje się, że wykazana liczba kwalifikowanych osiągnięć artystycznych nie powinna być mniejsza niż 4 dla całego okresu. 

Jak często należy wprowadzić kwalifikowany dorobek artystyczny do systemu Moje osiągnięcia?
Osiągnięcia artystyczne warto wprowadzać na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz do roku (przed upływem terminu określonego w Zarządzeniu Rektora). 

Czy mam obowiązek wykazać osiągnięcia artystyczne w każdym roku?
Nie. Minimum określone na poziomie 4 osiągnięć dotyczy całego okresu ewaluacyjnego (2022-2025). Oznacza to, że nie w każdym roku pracownik naukowy jest zobligowany do wykazania dorobku. Istnieje jednak konieczność poinformowania o tym fakcie w Systemie Moje osiągnięcia poprzez kliknięcie w danym okresie sprawozdawczym przycisku Rezygnuję z referowania dorobku. 

Czy osiągnięcie w postaci publikacja w dyscyplinie sztuk muzycznych jest osiągnięciem artystycznym?
Tak. Przyjęto, że wszystkie osiągnięcia (również o charakterze naukowym) referowane w ramach dyscypliny sztuki muzyczne są osiągnięciami artystycznymi.

Czy mogę zreferować osiągnięcie, które zostało już wykazane w poprzedniej ewaluacji?
Jest to uzależnione od tego, czy dane osiągnięcie posiada charakter ewolucyjny w odniesieniu do poprzedniego. Dotyczy to przede wszystkim odmiennej interpretacji utworu. Istnieje możliwość wykazania tego samego dzieła w przypadku specjalności wykonawczych (instrumentalista, wokalista, dyrygent). Nie jest to możliwe, jeśli dzieło uzyskało ostateczną formę (np. kompozycja, publikacja naukowa, ścieżka dźwiękowe). Z uwagi na trudność w wykazaniu znaczącej (z punktu widzenia rozwoju dyscypliny) ewolucji pomiędzy jednym wykonaniem, a drugim tego samego utworu (w osiągnięciach tego samego autora), preferowane są osiągnięcia nowe w dorobku danego pracownika. 

W bieżącym okresie ewaluacyjnym wykonałem kilka razy ten sam utwór podczas różnych koncertów. Czy mam zreferować to osiągnięcie za każdym razem?
Tak. Na koniec okresu ewaluacyjnego zostanie dokonany wybór, które z tych osiągnięć było najbardziej znaczące. Należy przy tym pamiętać, że kilkukrotne upublicznienie tego samego dzieła liczy się jako jedno osiągnięcie w danym okresie ewaluacyjnym. 

Zgubiłem dane logowania do systemu, w jaki sposób otrzymać je ponownie?
Prosimy o kontakt na adres: informatyk@amfn.pl