https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/
Wydawnictwo
Książki
Nuty
Prace zbiorowe
The musical work and its creators, Bydgoszcz 2015
35,00 

The musical work and its creators, Bydgoszcz 2015

35,00 

Kategoria: .

Opis produktu

The musical work and its creators, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015.

• Tadeusz Kobierzycki The silnece of sounds and the sounds of silence – an introduction to reistic ontology of music/O dźwiękach ciszy i ciszy dźwięków. U podstaw reistycznej ontologii muzyki
• Lyuba Kyjanovska-Kaminska Psychological portrait of the composer as the source of knowledge about his individual style/Psychologiczny portret kompozytora jako źródło wiedzy o jego stylu indywidualnym
• Ivo Medek The musical (team)work and its contributors. Some musings on the artistic and pedagogical elements of teamwork/(Zbiorowy) utwór muzyczny a jego twórcy. Kilka refleksji o artystycznych i pedagogicznych elementach pracy zbiorowej
• Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Artistic work of women – female works in self-reflection of Grażyna Bacewicz, Krystyna Moszumańska-Nazar and Agata Zubel/Twórczość kobiet – twórczość kobieca w autorefleksji Grażyny Bacewicz, Krystyny Moszumańskiej-Nazar i Agaty Zubel
• Anna Nowak Historical and biographical determinants of the transformation of musical language of Polish composers in the 1950s and 1960s/Historyczne i biograficzne determinanty transformacji języka muzycznego polskich kompozytorów na przełomie lat 1950/1960
• Ľubomír Chalupka Kontakty kompozytorów słowackich z muzyką polską – momenty autobiograficzne we wczesnej twórczości Tadeusza Salvy i autoekspresywne w twórczości szczytowej Romana Bergera/Slovak composers’ contacts with Polish music: autobiographical moments in the early works of Tadeáš Salva and autoexpressive moments in the works written in Roman Berger’s mature
• Hanna Kostrzewska Compositions titled “Fresco” versus the artistic path of Polish composers in the twentieth and twent-first centuries/Utwory zatytułowane „fresk” a droga twórcza polskich kompozytorów XX i XXI wieku
• Violetta Przech The artistic path of Zbigniew Bargielski. A parallel between life and art/Droga twórcza Zbigniewa Bargielskiego. Paralela życia i twórczości
• Anna Granat-Janki Twórczość Marty Ptaszyńskiej w kontekście kultury polskiej/Marta Ptaszyńska’s oeuvre within the context of Polish culture
• Marcin Simela Selfexpressive and selfreflexive moments in Feliks Nowowiejski’s organ works/Momenty autoekspresywne i autorefleksyjne w twórczości organowej Feliksa Nowowiejskiego
• Jānis Kudiņš Jānis Ivanovs’ unfinished last symphony: some issues of individual style and authorship/Nieukończona ostatnia symfonia Jānisa Ivanovsa: wybrane zagadnienia indywidualnego stylu i autorstwa dzieła
• Elżbieta Szczurko St Luke Passion by Krzysztof Penderecki in light of motives for its writing/Pasja wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego w świetle przyczyn powstania dzieła
• Violetta Kostka „Through the Looking Glass I” na orkiestrę Pawła Szymańskiego. Algorytmiczna konstrukcja dźwiękowa/“Through the Looking Glass I” for orchestra by Paweł Szymański. An algorithm applied to the basic structure
• Michał Zieliński „Missa super cantiones profanae” – próba reaktywowania renesansowej praktyki kompozytorskiej/“Missa super cantiones profanae” – an attempt to revive the Renaissance composition practice
• Heinz von Loesch, Sven Werner Fabian Brinkmann Which tempo, what work? Tempo and character in Schubert’s Piano Sonata in B-flat major D 960/Jakie tempo, jaki utwór? Tempo a charakter Sonaty fortepianowej B-dur D 960 Schuberta
• Jagna Dankowska The role of patronage in shaping a musical work as exemplified by the efforts of Leon Piniński in Lvov/Rola mecenatu w kształtowaniu dzieła muzycznego na przykładzie działalności Leona Pinińskiego we Lwowie

slot 88