https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu 23.04.2024

Opublikowano: 18.04.2024

Szanowni Państwo,
w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 23 kwietnia 2024 r., o godz. 14:00, w sali nr 208 na II piętrze w gmachu Akademii przy. ul. Słowackiego.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie zmiany nazwy fakultetu na Wydziale Wokalno-Aktorskim
  4. Przyjęcie dokumentu Warunki i tryb rekrutacji na Studia I i II stopnia na rok akademicki 2025/2026
  5. Przyjęcie dokumentu Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025
  6. Przyjęcie dokumentu Regulamin Studiów I i II stopnia obowiązujący w AMFN w roku akademickim 2024/25
  7. Przyjęcie dokumentu – Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
  8. Informacja o działalności artystycznej i promocyjnej
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  10. Zamknięcie posiedzenia

 

 

 

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto