UWAGA! Rekrutacja on line już dostępna.

Opublikowano: 29.05.2017

Serdecznie zapraszamy do rejestracji elektronicznej
na wszystkie kierunki i specjalności studiów I i II stopnia
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy!

SERWIS REKRUTACYJNY  – TUTAJ

 

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

12.06 poniedziałek 12:00-14:00
13.06 wtorek 12:00-14:00
14.06 środa 12:00-14:00

Sala 03, ul. Słowackiego 7
tel. 52 321 05 82, wewn. 48
e-mail: rekrutacja.pomoc@amuz.bydgoszcz.pl

 

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU
Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalności:
1. Kompozycja
specjalizacje: Muzyka filmowa i teatralna (studia II st.)
Muzyka dla multimediów (studia II st.)
2. Teoria muzyki
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

kierunek: Reżyseria dźwięku

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: Gra na instrumencie:
fortepian, organy, akordeon, klawesyn, flet, flet traverso, obój, obój barokowy, klarnet,
fagot, trąbka, trąbka naturalna, saksofon, puzon, waltornia, tuba, perkusja, skrzypce, skrzypce
barokowe, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, lutnia, viola da gamba.

Studia drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: Gra na instrumencie
fortepian, organy, akordeon, klawesyn, flet, flet traverso, obój, obój barokowy, klarnet,
fagot, trąbka, trąbka naturalna, saksofon, puzon, waltornia, tuba, perkusja, skrzypce, skrzypce
barokowe, altówka barokowa, wiolonczela, wiolonczela barokowa, kontrabas, gitara, lutnia, viola da gamba.

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
Studia pierwszego stopnia (4-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Wokalistyka
specjalność: Wokalno-aktorska

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, JAZZU I EDUKACJI MUZYCZNEJ
Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: Edukacja muzyczna
specjalizacje: Dyrygentura chóralna
Muzyka kościelna
Studia drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalności:
1. Edukacja muzyczna
2. Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
3. Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
specjalizacje: Edukacja w szkolnictwie artystycznym
Muzyka w teatrze
Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Dyrygentura
specjalności:
1. Dyrygentura symfoniczno-operowa
2. Dyrygentura orkiestr dętych (studia pierwszego stopnia 3-letnie)
Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalności:
1. Instrumentalistyka jazzowa
2. Wokalistyka jazzowa
3. Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej