Posiedzenie Senatu

Opublikowano: 10.02.2022


Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 15 lutego 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7. Istnieje również możliwość uczestnictwa w obradach Senatu on line.

Proszę o wcześniejszą informację o formie uczestnictwa on line.

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Uroczyste wręczenie Medalu Uczelni dla Pani prof.dr hab. Katarzyny Rymarczyk
 4. Wręczenie stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pp.Studentom
 5. Zatwierdzenie stanu kontroli zarządczej za rok 2021 i przyjęcie planu działalności na rok 2022
 6. Przyjęcie programu studiów na kierunku Muzyka Kościelna na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 7. Wszczęcie procedury nadania tytułu Doktora honoris causa dla prof.dr hab. Zbigniewa Bargielskiego
 8. Dyskusja nad ankietą oceny nauczycieli akademickich
 9. Podsumowanie działań ewaluacyjnych
 10. Nawiązanie współpracy z Collegium Medicum UMK.
 11. Nawiązanie współpracy z Ukraińską Narodową Akademią Muzyczną im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie.
 12. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor