https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu – 6 grudnia 2022

Opublikowano: 25.11.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 6 grudnia 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

1.            Otwarcie posiedzenia

2.            Przyjęcie porządku obrad

3.            Wybory uzupełniające do Uczelnianej Komisji Wyborczej

4.            Sprawozdanie ze stanu realizacji kontroli zarządczej w roku 2022

5.            Wniosek w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej

6.            Informacja o stanie finansów AMFN na koniec roku 2022 oraz prognozy na rok 2023

7.            Informacja o wdrożeniu programu oszczędnościowego w AMFN w związku z ustawowym obowiązkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w aktualnym kryzysie na rynku nośników energii

8.            Informacja o działalności dydaktycznej i naukowej:

– przyjęcie nowych wzorów dokumentów

– przyjęcie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej

– informacja o projekcie badawczym przygotowywanym we współpracy z Collegium Medicum

9.            Informacja o ewaluacji i wprowadzeniu katalogu osiągnięć

10.          Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej

11.          Sprawy bieżące i wolne wnioski

12.          Zamknięcie posiedzenia

blacksprut ссылка официальный чтоб зайти

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto