https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu

Opublikowano: 07.03.2023

Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 14 marca 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7

Planowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybory uzupełniające do Komisji Senackich
 4. Sprawozdanie ze stanu realizacji kontroli zarządczej w roku 2022
 5. Wszczęcie procedury nadania tytułu doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej
 6. Zmiany w WITR Szkoły Doktorskiej AMFN
 7. Przyjęcie Uchwały o zmianach w Regulaminie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w związku ze zmianami w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 8. Wprowadzenie zmian do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w AMFN
 9. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia