Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Posiedzenie Senatu

Opublikowano: 07.03.2023

Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 14 marca 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7

Planowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybory uzupełniające do Komisji Senackich
 4. Sprawozdanie ze stanu realizacji kontroli zarządczej w roku 2022
 5. Wszczęcie procedury nadania tytułu doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej
 6. Zmiany w WITR Szkoły Doktorskiej AMFN
 7. Przyjęcie Uchwały o zmianach w Regulaminie nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w związku ze zmianami w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 8. Wprowadzenie zmian do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w AMFN
 9. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia